SOCIAAL J A A Voorwoord Heineken Nederlands Beheer B V. Heineken Nederland B V. Vrumona B.V. Corporate Production Zoeterwoude Concernstafdiensten/Export Heineken Ideeënbus Arbeidsomstandigheden Kerncijfers R V E R S L G 19 9 2 A 3_ 4_ 13 20 23 25 29 31 33 ARBEIDSZAKEN FUNCTIECLASSIFICATIE OPLEIDINGEN LOOPBAANONTWIKKELING/PERSONEELVOORZIENING BEDRIJFSGEZONDHEIDSDIENST OVERLEGSTRUCTUREN COMMERCIE BIER STAFDIENSTEN BIER BROUWERIJ ZOETERWOUDE BROUWERIJ 'S-HERTOGENBOSCH 4 4 5 7 8 10 13 15 15 19

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1992 | | pagina 3