Ijihoud Voorwoord pag. 3 Heinekeri Nederlands Beheer B. V. pag. 4 Heineken Nederland B.V. pag. 11 Concernstafdiensten Export pag. 17 Vrumona B. V. pag. 21 Heineken Ideeënbus pag. 25 Arbeidsomstandigheden pag. 26 Kerncijfers pag. 39 Colofon Tekst: Personeelszaken Heineken Nederlands Beheer B. V. en Public Relations Nederland. Vormgeving en produktie: Obbes Primowees BV, Amsterdam. Een uitgave van Heineken Nederlands Beheer B. V., Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1991 | | pagina 3