li_k Inhoud Voorwoord pag. 3 Heineken Nederlands Beheer B. V. pag. 5 Heineken Nederland B. V. pag. 11 Vrumona B. V. pag. 17 Heineken Technisch Beheer B. V. pag. 21 Heineken Ideeënbus pag. 23 Verslag Arbeidsomstandigheden pag. 26 Kerncijfers pag. 29 Het accent van de fotografie voor dit Sociaal Jaarverslag ligt vooral op de veelheid van produkten die Heineken de consument te bieden heeft. Centraal staat telkens een produkt: hoe wordt het door mensen gemaakt, vervoerd en verkocht. Een toepasselijk thema voor een onderneming die op de totale drankenmarkt aanwezig is. Colofon Tekst: Personeelszaken Heineken Nederlands Beheer B. V. en Public Relations Nederland. Vormgeving en druk: Van Soest bv Amsterdam. Een uitgave van Heineken Nederlands Beheer B. V., Postbus 530, 2380 BD Zoeterwoude. I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1989 | | pagina 3