Kerncijfers Leeftijdsopbouw personeelsbestand naar salarisgroepen 1988 1987 Overzicht verzuim doorziekte en ongevallen Salarisgroep 2 3 4 5 6 7 2 t/m 7 10 t/m 17 20 en hoger Totaal Totaal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal t/m 20 jaar 0 5 15 4 0 0 24 0.6 0 0.0 0 0.0 24 0.4 42 0.7 21 t/m 25 jaar 13 86 113 104 59 27 402 9.4 35 4.5 6 0.8 443 7.7 493 8.3 26 t/m 30 jaar 36 132 215 143 88 63 677 15.9 103 13.1 80 11.3 860 14.9 941 15.8 31 t/m 35 jaar 31 128 259 139 138 89 784 18.3 105 13.4 98 13.9 987 17.3 957 16.1 36 t/m 40 jaar 9 104 239 106 153 87 698 16.4 130 16.6 110 15.6 938 16.3 1004 16.8 Totaal t/m 40 j. 89 455 841 496 438 266 2585 60.6 373 47.6 294 41.6 3252 56.6 3437 57.7 41 t/m 45 jaar 8 127 220 93 121 74 643 15.1 147 18.7 144 20.3 934 16.2 870 14.6 46 t/m 50 jaar 4 119 151 55 71 57 457 10.7 106 13.5 110 15.6 673 11.7 705 11.8 51 t/m 55 jaar 10 85 125 45 55 44 364 8.5 95 12.1 96 13.6 555 9.6 525 8.8 56 t/m 60 jaar 4 42 69 27 31 34 207 4.9 60 7.6 54 7.6 321 5.6 377 6.3 61 jaar en ouder 0 1 1 4 1 0 7 0.2 4 0.5 9 1.3 20 0.3 45 0.8 Totaal 115 829 1407 720 717 475 4263 100 785 100 707 100 5755 100 5959 100 In het beeld leeftijdsklassen/salarisgroepen is in vergelijking met 1987 geen noemenswaardig verschil te constateren. Verzuimpercentage Gemiddelde verzuim duur per geval Aantal meldingen per 100 werknemers 1988 1987 1988 1987 1988 1987 Produktie Amsterdam 0.0 7.6 0.0 9.9 0 204 's-Hertogenbosch 8.2 9.9 11.9 12.6 181 205 Zoeterwoude 8.5 6.4 11.1 8.9 201 270 Bunnik 9.4 7.8 15.3 10.9 161 188 Z'meer/L'warden 4.5 4.7 8.6 6.7 136 183 Totaal produktie 8.3 7.9 11.7 9.0 187 229 Niet produktie Amsterdam 4.0 3.1 6.9 5.0 150 161 's-Hertogenbosch 8.9 8.6 13.5 11.4 172 197 Zoeterwoude 2.8 3.1 5.4 5.6 135 143 Rotterdam 4.0 3.8 4.9 4.7 212 211 Bunnik 4.3 3.8 7.2 6.1 155 162 Z'meer/L'warden 2.4 2.7 4.2 5.9 150 121 Sub Totaal niet Produktie 3.4 3.4 6.2 5.8 145 153 Horecagebieden incl. HTD regio 6.6 5.7 11.4 9.7 151 153 Totaal niet Produktie 4.5 4.2 8.0 7.1 147 153 Totaal generaal 6.5 6.2 10.1 8.3 168 194 na vciiuiMipciuciuaye uij neirieKen steeg van o.z in raar tot tj.b in 1988. Het landelijk verzuimpercentage voor 1988 was 6.6, Heineken zit hier dus nog net onder. De cijfers over 1988 voor gezien de sluiting in 1988 niet meer in dit overzicht opgenomen. In de produktie steeg het percentage met 0.4 tot 8.3. De stijging was het sterkst in Zoeterwoude (2.1) en Bunnik (1. was de stijging minder sterk n.l. van 4.2 in 1987 tot 4.5 in 1988. In beide sectoren daalde het aantal meldingen per verzuimduur per geval steeg echter. Het aantal keren ziek neemt dus af maar de tijdsduur per geval neemt toe. produktie-Amsterdam zijn 6). In de niet-produktiesector 100 man; de gemiddelde

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1988 | | pagina 36