Kerncijfers Personeelsbestand per vestiging 31-12-86 In dienst Uit dienst Naarniet- Overge Mutaties 31-12-87 aktief plaatst per saldo Amsterdam 628 30 17 31 -53 -71 557 's-Hertogenbosch 1283 64 23 42 +35 +34 1317 Bunnik 489 8 20 10 -23 -45 444 Rotterdam 77 18 4 3 8 19 96 Zoetermeer/Leeuwarden 213 18 18 4 -12 -16 197 Zoeterwoude 2347 191 123 37 +36 +67 2414 Horecagebieden 932 54 28 33 9 2 934 Totaal 5969 383 233 160 - -10 5959 Het personeelsbestand daalde in 1987 met 10. In vergelijking met 1986 zijn 30 medewerkers meer in dienst getreden en hebben 10 medewerkers meer de dienst verlaten. Het aantal personen, dat in een niet-aktiviteitenregeling werd opgenomen steeg van 117 in 1986 tot 160 in 1987. Salarisgroepbezetting 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12-1986 In Uit Naar Overige 31-12-1987 1981 1982 1983 1984 1985 dienst dienst niet- mutaties aktief Groep aantal aantal aantal aantal aantal aantal 2 3,3 3,4 2,9 2,9 2,4 2,2 129 15 2 9 - 3 2,2 130 3 21,2 19,5 18,8 18,3 18,6 16,6 990 86 77 50 -47 15,1 902 4 24,2 25,1 25,3 25,3 25,1 25,4 1518 68 49 30 -16 25,0 1491 5 10,8 10,5 11,2 10,4 10,6 11,5 684 79 39 10 14 12,2 728 6 11,1 11,5 11,4 12,5 12,0 12,2 732 26 20 17 - 2 12,1 719 7 7,1 7,0 7,1 7,0 7,6 7,4 443 33 9 8 17 8,0 476 2 t/m 7 77,7 77,0 76,7 76,4 76,3 75,3 4496 307 196 124 -37 74,6 4446 16 6,5 6,9 6,9 7,2 6,9 7,4 441 18 10 9 8 7,5 448 17 6,2 6,2 6,0 5,8 6,0 5,7 341 24 5 9 - 5,9 351 16/17 12,7 13,1 12,9 13,0 12,9 13,1 782 42 15 18 8 13,4 799 20 4,0 4,1 4,3 4,6 4,8 5,5 327 24 11 12 10 5,7 338 25 2,4 2,7 2,9 3,1 2,9 3,1 184 7 6 2 7 3,2 190 30 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 1,4 85 1 2 2 6 1,5 88 35 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,8 50 1 2 1 2 0,8 50 40 en hoger 0,9 0,8 1,0 0,7 0,7 0,8 45 1 1 1 4 0,8 48 9,6 9,9 10,4 10,6 10,8 11,6 691 34 22 18 +29 12,0 714 In 1987 nam het aantal medewerkers in de C.A.O.- sector (groepen 2 t/m 7) af met 50, terwijl het aantal medewerkers in de niet-C.A.O.- sector (groepen 16 en hoger) toenam met 40.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1987 | | pagina 55