Sociaal Jaarverslag 1986 Mutaties niet-actieven 1986 Nationaliteit/herkomst medewerkers Salarisgroepbezetting 31-12 Naar Uit 31-12 1985 1986 H.I.R. 589 54 54 589 Wachtgeld-of over plaatsingsrege lingen 127 9 31 105 V.U.T. 49 54 23 80 Totaal 765 117 108 774 Het aantal personen In de niet-activiteitenregelingen onderging in 1986 een lichte stijging (+9). De in 1986 geschapen mogelijkheid dat werknemers van 60 en 61 jaar vervroegd konden uittreden heeft geleid tot een aanzienlijke stijging van het aantal deelnemers aan de vut-regeling. Het aantal deelnemers aan de wachtgeld of overplaatsingsregelingen liep terug met 22 tot 105. Aktieve werknemers 31-12-1986 31-12-1985 Nederland Marokko Spanje Turkije België Portugal Kaap-Verdische Eilanden West-Duitsland Engeland Suriname Chili Joegoslavië Overige landen 5498(92,1%) 126 98 93 41 27 20 10 9 6 6 5 30 5459(91,7%) 130 100 93 44 33 26 10 9 8 6 5 33 Totaal niet- Nederlandse nationaliteit 471(7,9%) 497 (8,3%) Totaal 5969 5956 Het aantal werknemers met de Nederlandse nationaliteit steeg met 39, terwijl het aantal personen met een niet- Nederlandse nationaliteit terugliep met 26. 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12 31-12-1985 In Uit Naar Overige 31-12-1986 1980 1981 1982 1983 1984 dienst dienst niet- mutaties aktief Groep aantal aantal aantal aantal aantal aantal 2 3,9 3,3 3,4 2,9 2,9 2,4 146 17 12 3 -19 2,2 129 3 23,8 21,2 19,5 18,8 18,3 18,6 1105 54 47 24 -98 16,6 990 4 22,6 24,2 25,1 25,3 25,3 25,1 1494 87 48 29 14 25,4 1518 5 10,4 10,8 10,5 11,2 10,4 10,6 632 35 21 8 +46 11,5 684 6 10,7 11,1 11,5 11,4 12,5 12,0 717 38 17 12 6 12,2 732 7 7,2 7,1 7,0 7,1 7,0 7,6 450 21 15 11 - 2 7,4 443 2t/m 7 78,6 77,7 77,0 76,7 76,4 76,3 4544 252 160 87 -53 75,3 4496 16 6,2 6,5 6,9 6,9 7,2 6,9 413 28 13 8 21 7,4 441 17 5,9 6,2 6,2 6,0 5,8 6,0 357 18 10 7 -17 5,7 341 16/17 12,1 12,7 13,1 12,9 13,0 12,9 770 46 23 15 4 13,1 782 20 4,0 4,0 4,1 4,3 4,6 4,8 286 35 16 6 28 5,5 327 25 2,4 2,4 2,7 2,9 3,1 2,9 174 12 10 4 12 3,1 184 30 1,4 1,6 1,6 1,6 1,5 1,6 92 1 7 3 2 1,4 85 35 0,6 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 47 4 3 1 3 0,8 50 40 en hoger 0,9 0,9 0,8 1,0 0,7 0,7 43 3 4 1 4 0,8 45 20 en hoger 9,3 9,6 9,9 10,4 10,6 10,8 642 55 40 15 +49 11,6 691 In 1986 nam het aantal medewerkers in de C.A.O.-sector (groepen 2 t/m 7) af met 48, terwijl het aantal medewerkers in de groepen 16 en hoger toenam met 61.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1986 | | pagina 56