Kerncijfers Samenstelling personeelsbestand Personeelsbestand per vestiging +2 5 4 52 Mannen Vrouwen Totaal Pro Niet- Totaal In ploe Part Pro Niet- Totaal Part Pro N iet- duktie pro- gen time duktie pro- time duktie pro- duktie dienst duktie duktie Amsterdam 248 255 503 180 14 111 125 16 262 366 's-Hertogenbosch 1170 61 1231 916 23 29 52 9 1193 90 Bunnik 385 80 465 303 7 17 24 4 392 97 Rotterdam 41 41 36 36 5 77 Zoetermeer/ Leeuwarden 113 58 171 17 21 21 42 10 134 79 Zoeterwoude 1249 794 2043 994 1 30 274 304 63 1279 1068 Horecagebieden 798 798 1 3 134 134 34 932 Totaal 31-12-86 3165 2087 5252 2411 4 95 622 717 141 3260 2709 Totaal 31-12-'85 3220 2059 5279 2491 7 93 584 677 149 3313 2643 Totaal 31-12-'84 3102 2091 5193 2404 8 94 547 641 149 3196 2768 Het aantal medewerkers in de produktie is ten opzichte van 1985 met ruim 1,5% gedaald tot 3260. Tegenover een stijging in Zoeterwoude (+20) stond een afname in Amsterdam (-27), 's-Hertogenbosch (-11) en Bunnik (-14). Het aantal medewerkers dat niet bij de produktie is ingedeeld, steeg met 66 (+2,5%). In de verhouding mannen/vrouwen steeg het aandeel van de vrouwen van 11,4% in 1985 tot 12% in 1986. 31-12-85 In dienst Uit dienst Naarniet- aktief Overge plaatst Mutaties persaldo 31-12-86 Amsterdam 650 31 27 12 -14 -22 628 's-Hertogenbosch 1281 47 21 23 -1 1283 Bunnik 515 15 17 6 -18 -26 489 Rotterdam 72 8 6 2 77 Zoetermeer/Leeuwarden 217 16 11 5 -4 -3 213 Zoeterwoude 2256 200 109 41 +41 +91 2347 Horecagebieden 965 36 32 28 -9 -33 932 Totaal 5956 353 223 117 - 13 5969 Het personeelsbestand steeg in 1986 met 13; aanzienlijk minder dan in 1985 (+122). Het aantal in dienst getreden mede werkers daalde van 444 in 1985 tot 353 in 1986. Ook het aantal medewerkers dat onze dienst verliet is teruggelopen; van 233 in 1985 tot 223 in 1986. Het aantal medewerkers dat werd opgenomen in een niet-activiteitenregeling nam toe van 89 in 1985 tot 117 in 1986.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1986 | | pagina 54