smém 9 Sociaal Jaarverslag 1986 Inhoud Heineken Nederlands Beheer B.V. Pag. 1 Heineken Nederland B.V. Pag.23 Vrumona B.V. Pag.35 Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. Pag.39 Heineken Technisch Beheer Pag.44 Heineken Automatiseringsgroep Pag.47 Verslag Arbeidsomstandigheden Pag.50 Kerncijfers Pag.52 Het thema van dit Sociaal Jaarverslag is informatise ring en automatisering. Zowel de foto's als de her en der verspreid staande artikeltjes willen een beeld geven van de stand van zaken op informatiserings-Zautomatiseringsgebied in onze onderneming. De foto's en de artikeltjes geven slechts een indruk van de mate van informatisering/automatisering eind 1986, zonder te pretenderen compleet te zijn, want juist op informatiseringsgebied verandert er veel: wat vandaag actueel is kan morgen alweer ver ouderd zijn. >!vS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1986 | | pagina 2