Heineken Nederlands Beheer BW pagina Heineken Nederland BW pagina Gedistilleerd en Wijngroep Nederland BW pagina Vrumona BW pagina Bij de foto's Mensen staan centraal in het werk. Dat willen de illustraties bij het Sociaal Jaarverslag 1983 onderstrepen. Allerlei verschil lende werksituaties zijn door fotograaf Pieter Tjepkema vast gelegd, met steeds daarin duide lijk herkenbaar de man of vrouw die in de werksituatie zo belang rijk is. Op sommige pagina's is gebruik gemaakt van computer techniek om de foto af te druk ken. Met die illustatietechniek wordt het belang van moderne hulpmiddelen op de werkplek gesymboliseerd. LPJIJJ HM WÉöjgj; O Heineken Nederlands Beheer BV 1983 SOCIAAL JAARVERSLAG INHOUD 2-12 13-48 19-21 22-24

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1983 | | pagina 1