Heineken Nederlands Beheer B.V. inhoud <3> 3> Bij de illustraties Ook dit jaar is voor de illustraties van het sociaal jaarverslag een thema gekozen. Dat is de kubus, als grafisch symbool dat de werkmaatschappijen van Heineken in Nederland symboliseert. Die kubus toont zijn verschillende kanten maar steeds binnen één geheel, hetgeen staat voor de eenduidigheid van het sociale beleid en de toepassing daarvan. Na het overkoepelende hoofdstuk van Heineken Nederlands Beheer B.V. heeft iedere werkmaatschappij eigen herkenning en kleur. Groen voor Heineken Nederland B.V.; de Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. bruin en oranje staat voor Vrumona B.V. Sociaal iaarver/la april 1983 Inleiding Reorganisatie Zij die ons ontvielen Sociaal beieid Centrale Ondernemingsraad Werknemersorganisaties Arbeidsomstandighedenwet (Arbo-wet) Centrale training en vorming Loopbaanontwikkeling Tabellen 1 Het personeelsbestand per vestiging 2 Overzicht verzuim ziekte en ongevallen 3 Samenstelling personeelsbestand 4 Mutaties niet-actieven 1982 5 Personeelsbestand naar nationaliteit 6 Afwikkeling personeelsbestand Amsterdam-Mauritskade 7 Salarisgroepbezetting 8 Dienstjarenopbouw per vestiging Heineken Nederland B.V. Commercie 11 Produktie 12 Heineken Technisch Beheer (HTB) 14 Gedistilleerd en Wijngroep Nederland B.V. (GWN) Vrumona B.V.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1982 | | pagina 1