Inhoud Omslag voorin Zij die ons ontvielen 2 Inleiding 3 Bij de illustraties 5 De reorganisatie van de Nederlandse werkmaatschappij 6 Sociaal Plan 7 Ondernemingsraden 8 Werknemersorganisaties Tabel 1 Ons personeelsbestand per vestiging 9 Arbeidsvoorwaarden in vogelvlucht 10 Arbeidsomstandigheden Functieclassificatie Tabel2 Samenstelling personeelsbestand 11 Loopbaanontwikkeling 14 Tabel3 Leeftijdsopbouw personeelsbestand 15 Tabel4 Salarisgroepbezetting 16 Opleidingen Tabel 5 Dienstjarenopbouw per vestiging 18 Van vestiging tot vestiging 20 HIR-, VUT- en Wachtgeldregeling omslag achterin Tabel 6 Overzicht verzuim (ziekte en ongevallen) «MMS* te 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1981 | | pagina 3