Inhoud Aan onze medewerkers 2 Het Sociaal Plan 3 Doelstelling sociaal beleid3 De organisatie van de Nederlandse werkmaatschappij4 Ons personeelsbestand5 Van vestiging tot vestiging10 Ondernemingsradenwerk14 Arbeidsvoorwaarden 16 Vierendertig andere nationaliteiten17 Ziekteverzuim19 Arbeidsomstandigheden19 Vacaturevervulling 21 Opleidingen 22 Werving24 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1980 | | pagina 2