SOCIAAL JAAR VERSLAG Heineken Nederlands Beheer B. Bij de illustraties april 1981 De vormgeving van dit verslag wordt bepaald door de foto's op de omslag en de foto-collage in het hart van de ze uitgave. Gedeelten van deze foto's vindt u terug op alle pagina's. Voor de mens, die centraal staat in de illustraties, is het leven vaak een puz zel, een probleem. Problemen zien als een uitdaging om ze op te lossen, is het motto dat aan deze illustratievorm kan worden meegegeven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1980 | | pagina 1