Enkele personeelsgegevens over het verslagjaar 1978/79 Heineken Brouwerijen B.V. Personeelskosten Leeftijdsopbouw 53.000.000 49.000.000 288.000.000 102.000.000 63.000.000 Salarisgroepbezetting - - Dienstjarenopbouw - - - - Personeelsbezetting Gegevens Pensioenfonds Salarissen Ploegentoeslag/overwerk V akantietoeslag/tantième Hiervan door werknemers afgedragen: loonbelasting sociale premies en werknemerspensioenbijdragen Daarnaast door werkgever betaald: premies voor sociale verzekering en pensioenregeling uk.c .000.000 18.000.000 45.000.000 Vrouwen Leeftijd Mannen Vrouwen Salarisgroep Mannen 109 14,7% 16 t/m 20 jr. 2,8% 160 90 12,1% 2 5,5% 314 263 35,4% 21 t/m 25 jr. 11,1% 629 125 16,8% 3 24,4% 1385 148 19,9% 26 t/m 30 jr. 16,3% 926 256 34,5% 4 20,5% 1161 77 10,4% 31 t/m 35 jr. 18,1% 1025 128 17,2% 5 8,5% 482 47 6,3% 36 t/m 40 jr. 13,3% 757 74 10,0% 6 10,4% 593 36 4,8% 41 t/m 45 jr. 12,6% 715 33 4,4% 7 7,8% 442 26 3,5% 46 t/m 50 jr. 10,1% 577 24 3,2% 16 6,4% 366 29 3,9% 51 t/m 55 jr. 7,4% 422 7 1,0% 17 6,2% 355 8 1,1% 56 t/m 60 jr. 6,6% 375 3 0,4% 20 4,7% 268 61 en ouder 1,7% 96 2 0,3% 25 2,5% 143 1 0,1 30 1,5% 82 35 0,7% 41 Vrouwen Dienstjaren Mannen 40 en hoger 0,9% 50 258 34,7% tot 2 jaar 20,3% 1152 743 5682 127 17,1% 2 en 3 jaar 10,2% 580 117 15,8% 4 en 5 jaar 9,4% 536 146 19,7% 6 t/m 10 jaar 22,9% 1299 46 6,2% 11 t/m 15 jaar 14,2% 804 24 3,2% 16 t/m 20 jaar 8,9% 506 15 2,0% 21 t/m 25 jaar 6,8% 390 6 0,8% 26 t/m 30 jaar 3,1 177 1 0,1 31 t/m 35 jaar 2,3% 130 3 0,4% 36 t/m 40 jaar 1,4% 78 41 t/m 45 jaar 0,5% 30 per31 -12-1979 per 31-12-1978 per 31-12-1977 Amsterdam I 690 Beleggingen en vorderingen 359.000.000 319.000.000 Amsterdam II en Zwolle 682 Uitgekeerde pensioenen 23.000.000 21.000.000 Bunnik 619 - waarvan overheidsaandeel 13.000.000 12.000.000 Drankenhandels 757 Aantal verzekerden 8011 7615 Hattem 73 van wie 's-Hertogenbosch 1385 - in actieve dienst 5534 5333 Leeuwarden 60 - met premievrije rechten 1259 1086 Rotterdam 197 - gepensioneerden Zoetermeer 218 mannen 525 515 Zoeterwoude 1744 vrouwen 32 29 weduwen 534 523 6425 wezen 127 129 28

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1978 | | pagina 32