Sociaal Jaarverslag over het boekjaar 1 oktober 1978- 31 december 1979 Heineken Nederlands Beheer B.V. Aan onze medewerkers 1 Ten geleide 1 De invloed van het buitengebeuren 2 Ons personeelsbestand 3 Het concern en zijn organisatie 3 Wijziging boekjaar 4 Horeca in beweging 5 Sluiting vestiging Mauritskade 6 Het bemannen van een nieuwe vestiging 8 Andere activiteiten in de G W-groep 9 Ondernemingsradenwerk 9 Arbeidsvoorwaarden 12 Werknemersorganisaties 13 Onze buitenlandse medewerkers 14 Ziekteverzuim 15 Arbeidsomstandigheden 17 Met het oog op de veiligheid 18 Dorp aan de rivier 20 Werkoverleg 20 Functieclassificatie 21 Beoordeling en loopbaanontwikkeling 22 De verouderende werknemer 24 Opleiding, training en vorming 24 Wervingsproblematiek 25 Pensioenen 27 Overzichten 28 April 1980 Grafische verzorging: Ad Sinkeldam, afdeling Reclame-Service Heineken Druk: De Bussy Ellerman Harms, Amsterdam

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1978 | | pagina 2