Aan onze medewerkers Wij bieden u hierbij ons vijfde sociaal jaarverslag aan. Opnieuw is getracht om de verslaglegging in opzet en uitvoering voor het gehele personeel toegankelijk te maken. Uiteraard zal niet elke lezer door elk onderwerp geraakt worden. De resultaten van ons Nederlandse bedrijf bleven in het verslagjaar enigszins onder de verwachtingen, maar waren niettemin bevredigend. De economische ontwikkelingen geven duidelijk aan, dat de komende jaren veel van onze gezamenlijke inzet zullen vragen. Voor uw bijdrage in het afgelopen jaar zijn wij u erkentelijk. Met groot leedwezen maken wij melding van het plotselinge overlijden op 6 september 1978 van de heer J.J.A. Berger, commissaris van Heineken Nederlands Beheer B.V. Zijn deskundige adviezen en zijn warme belangstelling voor het werk van de ondernemingsraden zullen wij node missen. Directie Heineken Brouwerijen B.V. 1 a. .juliL'viSitaSlr

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1977 | | pagina 3