groothandels voor ogen. In deze studie is ook aandacht geschonken aan de arbeidsvoorwaarden van het personeel van deze drankenhandels. Besloten werd tot de invoering van een geleidelijke harmonisatie van de arbeidsvoorwaarden. Met ingang van 1 januari 1976 werd het personeel van Bokma, Coebergh en Van Olffen opgenomen in Heineken Brouwerijen B V. De uitspraak werd gedaan, dat ook het personeel van Reuchlin in dienst zal komen van Heineken Brouwerijen B V. Alle activiteiten buiten Nederland vallen onder de Divisie Internationaal. In de Concernstafdienst Heineken Technisch Beheer werden de centrale activiteiten op het gebied van techniek, technologie en inkoop samengebracht. Enkele cijfers Bij onze Nederlandse ondernemingen tezamen werkten op 30 september 1976 6224 personeelsleden. Vorig jaar was dit aantal 6372. Heineken Brouwerijen B.V. de vennootschap waarmede het merendeel van onze medewerkers zijn arbeidsovereenkomst heeft had aan het eind van het boekjaar in Nederland 5109 personen in dienst. Vorig jaar bedroeg dit aantal 4761. De toeneming van de totale personeelssterkte van Heineken Brouwerijen met 348 was vrijwel geheel een gevolg van de toetreding van het personeel van de Gedistilleerd Wijn-groep. Er traden 535 nieuwe medewerkers in dienst. Met 530 personen werd het dienstverband beëindigd. Bij andere vennootschappen binnen ons concern in Nederland, eigen drankengroothandels en eigen horeca-exploitaties, waren 1115 personen werkzaam. Het aantal medewerkers in onze produktiebedrijven van andere dan de Nederlandse nationaliteit bleef ongeveer gelijk (thans 509). De Amsterdamse vestigingen zijn hierbij een concentratiepunt voor Spaanse medewerkers. De meeste Marokkaanse personeelsleden treffen we aan in Bunnik, de meeste Portugese in Zoeterwoude. De vestiging te 's-Hertogenbosch heeft een aantal Belgische medewerkers. Deze reizen grotendeels dagelijks heen en weer. Wij betreuren het overlijden van 14 personeelsleden, van wie 11 in dienst van Heineken Brouwerijen B.V. en 3 bij andere vennootschappen binnen ons concern. Er werden bij Heineken Brouwerijen B.V. 40 personeelsleden gepensioneerd. Het afgelopen jaar konden we 11 jubileumspelden met briljant voor 40 jaar dienstverband uitreiken. We kregen 42 nieuwe dragers van de gouden speld. Te verwachten is dat in het aanstaande boekjaar één medewerker zijn 50-jarig jubileum zal bereiken, terwijl 9 maal op een 40-jarig jubileum en 40 maal op een 25-jarig jubileum mag worden gerekend. Onze ondernemingsbevolking is betrekkelijk jong, hetgeen blijkt uit de grafieken op pagina 20. Bijna 60% van de mannen valt in de leeftijdsgroepen tot en met 40 jaar. Bij de vrouwen bedraagt dit percentage 85%. Ruim een derde deel van de mannelijke werknemers en een zevende deel van de vrouwelijke medewerkers heeft meer dan 10 dienstjaren.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1975 | | pagina 5