SAMENSTELLING IDEEËNBUSCOMMISSIES per 30 september 1976 BESTUREN PERSONEELSVERENIGINGEN per 30 september 1976 Centrale Ideeënbuscommissie Ir J. Boonen, voorzitter Mr D. P. de Graaf, secretaris G. T. Kleiberg H. A. H. Verlinden Plaatselijke ideeënbuscommissies Amsterdam Stadhouderskade en Weteringplantsoen Ir R. W. Welmers, voorzitter P. E. Jansen, secretaris P. J. A. van den Berg J. J. Spoorenberg Amsterdam Mauritskade Ir R. W. Welmers, voorzitter P. E. Jansen, secretaris F. van Beveren F. van Breemen J. List J. T. Timmermans A. Visser Bunnik Ir J. W. den Hond, voorzitter J. A. M. de Laat, secretaris S. Hielkema P. J. S. Wesselo Hattem J. Rijks, voorzitter J. L. Heering, secretaris P. Dam H. W. Peek 's-Hertogenbosch Amsterdam Ir A. K. E. ten Bruggen Cate, voorzitter H. P. P. M. Hofhuis, secretaris J. A. Mulders J. Willemsen Leeuwarden A. F. van Hulsen, voorzitter B. W. Siemens, p/v. voorzitter D. Brouwer, secretaris T. Bakker F. Koch Schiedam Ir C. Bremer, voorzitter J. Wals, secretaris J. D. van de Putte H. B. Sanderink M. Speelman Zoete rwou de Ir W. F. Schipper, voorzitter Mevr. W. A. Hulsbos-Lievaart, secretaris vacature R. E. Hinze D J. Voets A. G. M. de Wit, voorzitter Mej. A. L. Kruseman, secretaris H. A. Joosse, penningmeester Bunnik Mevr. E. Benders, voorzitter J. van Doleweerd, secretaris J. Huitema P. N. de Jong P. C. de Wit Hattem A. J. Voortman, plaatselijk vertegenwoordiger 's-Hertogenbosch J. P. H. M. Sieliakus, voorzitter P. J de Munck, secretaris F. A. C. Leyerweert, penningmeester J. C. A. van der Geld C. F. T. Hendriks W. L. Huysmans J. C. Mink C. Timmers Commissie van Advies van de Heineken Fanfare W. H. M. van Rooy Ir J. A. M. Schellen Mr P. van Westrhenen Leeuwarden B. W. Siemens, plaatselijk vertegen woordiger R. A. G. van Hasselt, voorzitter Mej. M. C. Bout A. J. Kloppert

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1975 | | pagina 30