's-Hertogenbosch Zoeterwoude G. T. Kleiberg, voorzitter J. C. Bouwhuyzen, secretaris A. H. Banning G. van den Bunt H. L. van Dalen G. J. Govaarts J. Huitema J. M. van Leest M. A. G. van der Linden J. G. Maas W. A. M. van Rijnsoever P M. H. F. Sassen C. van Schaik J. van der Zee, voorzitter J. Coenradie, secretaris J. van Dijk J. van 't Holt A. W. Kers W. Kers J. H. van Maastricht H. W. Peek G. T. Kleiberg, voorzitter C. F. M. Verbiesen, secretaris G. J. J. van Alphen L. W. Brancart J. W. M. Bijnen A. A. A. van Dinther M. P. H. J. de Goey J. Th. van Gog H. P. Hoek C. J. de Hond A. H. de Jager L. P. M. de Jonge C. Kroep J. J. de Roode P. Stams H. A. Th. Stuiver J. H. Wienen Rotterdam P. Bol, voorzitter M. T. van Gaaien, secretaris P. A. van Baarle J. P. Boom A. L. Contein A. Kamps G. M. V. Koster Mevr. J. M. A. de Langen-Buschgens A. H. Pols Mej. E. C. Waldt J. Worms Schiedam J. van der Zee, voorzitter A. van 't Hoff, secretaris W. H. Dickhoff G. Dijkshoorn L. van Kampen J D. van de Putte J. van Vliet N. J. van der Walle G. T. Kleiberg, voorzitter B. Wesselink, secretaris J. D. Bonte J. W. Breda Th. W. Buikema A. Bijl M. J. F. Derks A. J. Huisman W. J. de Jongh D. Leeuwenburg J. Mollenbrok W. Pijselman D. van Rijswijk H. J. Siegers M. A. in 't Veld Personeelscommissie Leeuwarden A. F. van Hulsen, voorzitter Mej. T. Eisma, secretaris Vaste leden: T. Bakker D. Brouwer B. W. Siemens Personeelsvertegenwoordigers: J. van Asperen J. Heins Mevr. K. Dijkstra-Brinksma J. Koopmans B. Wijbenga 23

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1975 | | pagina 25