ïL JUj Zeg op wat beter kan I dJi.fO O ^jA jjJ I "o j Li L 1c It 1t -w.**, - Itli, del prólogo: uno de los mas importantes elementos de nuestra politica general de la empresa nuestra lo constituye la administración con respecto a la posición de nuestros colaboradores, sus condiciones de trabajo y sus posibilidades de desarrollo de promoción. De belangstelling van de Heineken-medewerkers voor verbetering van technieken en werkmethoden binnen het bedrijf blijft verheugend. Het aantal ideeën, dat dit jaar uit de ideeënbus werd gehaald nam wel af, namelijk 700 tegenover 796 in het succesvolle ideeënbusjaar 1974/1975, doch de kwaliteit toonde evenwel een duidelijke verbetering. Dit komt tot uitdrukking in een vergelijking tussen de in beide jaren uitgekeerde beloningen. behandelde ideeën beloonde ideeën aanmoedigingspremies niet beloonde ideeën totaal netto-bedrag aan beloningen en aanmoedigingspremies 1975/1976 1974/1975 673 651 226 211 234 228 213 212 f 61.080,— ƒ36.409, Binnen het reglement is het hoogste bedrag, dat netto kan worden uitgekeerd, tienduizend gulden. Voor de eerste keer in de geschiedenis van de Heineken Ideeënbus kon deze beloning worden uitgereikt en wel aan de heren G. van den Bunt en A. Guldemond te Bunnik. Zij ontwikkelden een efficiente methode om achtergebleven rietjes uit frisdrankflesjes te verwijderen. Als prettige verrassing kwam voor de heren J. H. M. Heemskerk en H. J. Smit van de vestiging Amsterdam Mauritskade eenzelfde bedrag uit de bus. Hun idee maakt het mogelijk verschillende fustentypen door elkaar op één vullijn te verwerken. Drie inzenders werden uitgeroepen tot Heineken- Ideeënman. Voor 1974 was dat de heer L. J. van Cruysen te 's-Hertogenbosch, voor 1975 ging deze bekroning naar de heren Heemskerk en Smit. Naast geldelijke beloningen waren er dit jaar opnieuw geschenken. Als extra stimulans werden dit jaar voor de eerste maal twee reizen met het zeilend zeeschip 'de Eendracht' onder de beloonde inzenders verloot. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1975 | | pagina 20