niet in geslaagd om het oorspronkelijk gestelde tijdschema te handhaven. Het is ons uiteraard ernst om deze zaak zo snel mogelijk op een verantwoorde wijze af te ronden. Wij willen niet nalaten te vermelden dat in een aantal gevallen de uitkomst van functiewegingen een teleurstelling met zich mee kan brengen. De nivellering Graag geven wij nog een bijdrage aan de discussie rondom de nivellering van financiële arbeidsvoorwaarden. Te gemakkelijk wordt door de voorstanders van nivellering uitsluitend in de bruto-sfeer geredeneerd. Centraal dienen ons inziens de besteedbare inkomens te staan. Met een nivellering die excessen beperkt hebben wij geen moeite. In het kader van het personeelbeleid echter heeft te ver gaande nivellering een zeer demotiverende werking. Hogere functies zijn en worden vaak bereikt via hoge studiekosten en extra inspanning, veelal in eigen tijd en ten koste van gezin en gezelligheidsleven. Indien er geen redelijk verband bestaat tussen inzet en beloning worden gezonde ambities onderdrukt. Dat is noch in het belang van het individu, noch in het belang van de maatschappij. De onderstaande tabel geeft enkele voorbeelden van ontwikkeling van netto-inkomens bij onze onderneming sedert 1971. Het uitgangspunt is het salaris dat in 1971 gold. Dit salaris werd vermeerderd met de bedragen van de bij Heineken doorgevoerde loonronden. De berekening is uitgevoerd voor een gezin met twee kinderen beneden 16 jaar. Het inkomen is opgebouwd uit salaris, vacantietoeslag en tantième. Er is geen rekening gehouden met eventuele ploegentoeslag en overwerk, wel met kinderbijslag. Bij de berekening van het netto-inkomen zijn belasting, premies sociale wetten en pensioen bijdragen in mindering gebracht. Bruto- en netto-inkomstenontwikkeling 1976 1971 1976 ten op zichtevan 1971 Bruto salaris op 1 juli Inkomen Vergelijkbaar bruto-salaris op 1 juli Vergelijkbaar inkomen Stijging bruto netto bruto netto netto inkomen 20.000 24.200 19.000 12.000 14.500 12.100 57% 30.000 36.300 26.100 18.600 22.600 17.300 51% 50.000 60.500 38.200 31.500 38.200 26.000 47% 80.000 96.800 51.100 50.900 61.300 36.000 42% Stijging van de index van de kosten van levensonderhoud 1976 ten opzichte van 1971 53% 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1975 | | pagina 15