c I LEEFTIJDSOPBOUW VAN DE PERSONEELSBEZETTING EIND SEPTEMBER 1 975 61 jr. en ouder 56 t/m 60 jr. 51 46 41 36 31 26 21 16 55 50 45 40 35 30 25 20 0 4 11 14 16 29 41 -89- vrouwen mannen PROCENTUELE LEEFTIJDSOPBOUW VROUWELIJK PERSONEEL 61 jr. en ouder 56 t/m 60 jr. 51 46 41 36 31 26 21 16 55 50 45 40 35 30 25 20 18,2 PROCENTUELE LEEFTIJDSOPBOUW MANNELIJK PERSONEEL 61 jr. en ouder 56 t/m 60 jr. 51 46 41 36 31 26 21 16 55 50 45 40 35 30 25 20 PERSONEELSGEGEVENS Bij de Nederlandse ondernemingen waren aan het eind van het boekjaar 6372 personen werkzaam. Hiervan waren in dienst van Heineken Brouwerijen B.V. 4761. Per 30 september 1974 bedroegen deze aantallen 6485, respectievelijk 4762. Bij Heineken Brouwerijen B.V. traden dit jaar 734 personen in dienst. Vrijwel een gelijk aantal, namelijk 735, vertrok. De pensioengerechtigde leeftijd bereikten 36 personen. Door overlijden ont vielen ons 13 medewerkers. Onder verloop wordt verstaan het aantal personeelsleden met wie in het boek jaar om welke reden dan ook het dienstverband werd beëindigd. Uitgedrukt in de gemiddelde personeelsbezetting geeft dit een totaal verloopcijfervan 15,4% (vorig boekjaar 17,3%). Het nadere onderzoek, dat vorig jaar reeds werd aangekondigd, wees uit welke de belangrijkste redenen van vertrek waren. Het zogenaamde 'natuurlijke' verloop bedroeg 244 personeelsleden of wel een 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 8