SAMENSTELLING IDEEËNBUSCOMMISSIES BESTUREN PERSONEELSVERENIGINGEN BESTUUR VAN DE STICHTING HEINEKEN P E R S O N E E L F O N D S per 30 september 1975 per 30 september 1975 per 30 september 1975 Centrale Ideeënbus Commissie Ir J.Boonen, voorzitter Mr D.P.de Graaf, secretaris G.T.Klei berg H.A.H. Verlinden Plaatselijke ideeënbuscommissies Amsterdam Stadhouderskade en Weteringplantsoen Ir B.A.Horstman, voorzitter N.L.M.van Nieuwenhuyzen, secretaris P.J.A.van den Berg J.J.Spoorenberg Amsterdam Mauritskade Ir W.F.Schipper, voorzitter A.E.van Tongeren, secretaris F.van Beveren F.van Breemen J.List J.T.Timmermans A.Visser Bunnik Ir J.W.den Hond, voorzitter J.A.M.de Laat, secretaris S.Hielkema P.J.S.Wesselo Hattem J.Rijks, voorzitter J.L.Heering, secretaris P.Dam H.W.Peek 's-Hertogenbosch Ir A.K.E.ten Bruggen Cate, voorzitter R.E.Hinze, secretaris J.A.Mulders J.Willemsen Leeuwarden A.F.van Hulsen, voorzitter D.Brouwer, secretaris T.Bakker F.Koch Schiedam H.F.M.Coebergh, voorzitter J.Wals, secretaris J.D.van de Putte H.B.Sanderink M.Speelman Zoeterwoude Drs J.J.C.Goos, voorzitter J.E.Jans, secretaris C.Brandwijk D.J.Voets Amsterdam Stadhouderskade en Weteringplantsoen J.H.Mellegers, voorzitter H.Duiker, secretaris K.Both P.J.J.M. van Dam Th.Legius Amsterdam Mauritskade G.Struiksma, voorzitter J.G.A.Hulscher J.Spel D.Wakker J.Wimmers Bunnik Mevr.E.Benders, voorzitter H.André P.de Jong B.Onwezen Hattem A.J.Voortman, plaatselijk vertegenwoordiger 's-Hertogenbosch H.M.Sikking, voorzitter A.H.de Jager, secretaris J.C.A.van der Geld C.F.T.Hendriks F.A.C.Leyerweert J.C.Mink J.P H.M.Sieliakus Commissie van Advies van de Heineken Fanfare W.H.M.van Rooy Ir J.A.M. Schellen Mr P.van Westrhenen Leeuwarden Ir W.Kool, plaatselijk vertegenwoordiger Rotterdam J.H.A.Oosterbroek, voorzitter P.L.A.C.Hoogvliet, secretaris AD.Lange J.van Roon Schiedam A.van 't Hoff, plaatselijk vertegenwoordiger Zoeterwoude Drs J.Jansen, plaatselijk vertegenwoordiger Zwolle W.Stolte, plaatselijk vertegenwoordiger Dagelijks bestuur W.H.Koimans, voorzitter G.Leentvaar, secretaris H.A.H.Verlinden, penningmeester Bestuurs- en commissieleden Amsterdam Stadhouderskade en Weteringplantsoen A.J.A.Aarts, bestuurslid H.M.P.Versteeg, commissielid Amsterdam Mauritskade J.C.Gans, bestuurslid Mej.M.J.Jager, commissielid Bunnik P.J.S.Wesselo, bestuurslid J.G.van Gemert, commissielid 's-Hertogenbosch J.J.de Roode, bestuurslid J.Willemsen, commissielid Rotterdam/Zoeterwoude A.J.Huisman, bestuurslid Mej.J.H.Roldaan, commissielid Zwolle J.Fransen, commissielid 22

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 24