Het doel van de Stichting Heineken Personeelfonds is het verlenen van financi ële steun in bijzondere sociale omstandigheden. De plaatselijke commissies behandelen voorkomende aanvragen in overleg met het Dagelijks Bestuur. In het afgelopen jaar bedroeg het aantal verstrekte le ningen en schenkingen 74. personeelsverenigingen Naast de plaatselijke activiteiten werden, al of niet gecombineerd, de jaar feesten in Amsterdam, 's-Hertogenbosch en Rotterdam georganiseerd. De concernsportdag werd - behalve het onderdeel tennis dat op de nieuwe eigen banen in Zoeterwoude werd gespeeld - in 's-Hertogenbosch gehouden. Bij dit geslaagde evenement mocht de personeelsvereniging 's-Hertogenbosch als overwinnaar de wisselprijs, het Bronzen Brouwerspaard, in ontvangst nemen. Aan de Sint Nicolaasfeesten en de uitstapjes van gepensioneerden wordt elk jaar weer met enthousiasme deelgenomen. De Heineken Fanfare in 's-Hertogenbosch vierde haar derde lustrum met een jubileumconcert, waaraan de 'Mastreechter Staar' medewerkte. Samen met de drumband en de blaaskapel verleende de Fanfare een muzikale bijdrage aan tal van evenementen, waaronder de feestelijke opening van de nieuwe brouwerij te Zoeterwoude. huisvesting bedrijfsonderdelen Als laatste groep nam in januari 1975 het personeel van Heineken Technisch Beheer en van enkele kleinere afdelingen zijn intrek in de nieuwe vestiging Zoeterwoude. Bij de verplaatsing van het Rotterdamse bedrijf, die uiteraard ge paard ging met aanpassingen in zakelijke en huiselijke sfeer, waren in totaal 555 personeelsleden betrokken. Van dit aantal hebben zich 150 gevestigd in of in het gebied rond Zoeterwoude. Bijna allen maakten gebruik van de faciliteiten van ondernemingszijde bij aankoop en huur van een woning. Dagelijks reizen nog ruim 400 mensen van en naar hun oude woonplaats. Aan het einde van het verslagjaar waren ongeveer 200 nieuwe medewerkers afkomstig uit Zoeterwou de en omgeving. Een programma werd gemaakt voor bezoeken door personeelsleden van alle vestigingen aan de nieuwe brouwerij te Zoeterwoude. In de kantoorgebouwen aan de Crooswijksesingel te Rotterdam zijn thans ge huisvest het Gewestelijk Verkoopkantoor Randstad Zuid, de transportafdeling Export en de groep Informatieverwerking, waaronder het Rekencentrum. Het produktiebedrijf van B3- vruchtensappen in Bergen op Zoom werd per 1 april 1975 verplaatst naar de vestiging Bunnik. Voor het nieuwe kantoorgebouw in 's-Hertogenbosch, dat in het komende jaar in gebruik zal worden genomen, werd de eerste paal geslagen. In verschillende onderdelen van onze onderneming werd een systeem van glijdende werktijden ingevoerd, waarbij de acht-urige werkdag werd gehand haafd. De bloktijd dat wil zeggen de periode gedurende welke iedere werknemer aanwezig dient te zijn, ligt tussen 9.00 uur en 16.15 uur. De vroegste aanvangs tijd is 7.45 uur. Het laatste tijdstip van beëindiging van de werkzaamheden is 17.30 uur. Aangezien bij ploegendienst de overdracht van het werk als regel op een vast tijdstip moet geschieden vond geen invoering van glijdende werktijden plaats in de produktieafdelingen. Het systeem werkt niet in alle geledingen van het bedrijf tot volle tevredenheid. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1974 | | pagina 16