- In het verslagjaar traden 826 personen in dienst en verlieten 827 personeels leden onze onderneming, waarvan 33 wegens pensionering. Wij betreuren het overlijden van 17 medewerkers. Wij zijn begonnen met een onderzoek naar de oorzaken van het verloop onder ons personeel. In een volgend verslag hopen wij daarover gegevens te kunnen publiceren. In het verslagjaar waren 147 werknemers 121/z jaar in dienst, 29 vierden hun 25-jarig jubileum terwijl 2 de mijlpaal van een 40-jarig dienstverband bereikten. Een bijzonderheid is dat voor de eerste maal ook buitenlandse werknemers bij Heineken een 121/2~jarig jubileum vierden. Het betrof hier twee Spaanse perso neelsleden in de vestiging Amsterdam Mauritskade. PROCENTUELE 61 jr. en ouder LEEFTIJDSOPBOUW 56 t/m 60 jr. 51 55 VROUWELIJK 46 50 PERSONEEL 41 45 36 40 31 35 26 30 21 25 16 20 PROCENTUELE 61 jr. en ouder LEEFTIJDSOPBOUW 56 t/m 60 jr. MANNELIJK 51 55 46 50 PERSONEEL 41 45 36 40 31 35 26 30 21 25 16 20 PROCENTUELE DIENSTJARENOPBOUW VROUWELIJK PERSONEEL PROCENTUELE DIENSTJARENOPBOUW MANNELIJK PERSONEEL 46 jr. of meer 41 t/m 45 jr. 36 - 31 - 26 - 21 - 16 - 11 - 6 - 4 ei 2 - 0 - 46 jr. of meer 41 t/m 45 jr. 36 - 31 - 26 - 21 - 16 - 11 - 6 - 4 ei 2 - 0 - 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1973 | | pagina 9