VERSLAG In de juridische structuur van het concern-d.w.z. de opbouw van Heineken N.V. in dochtermaatschappijen en werkmaatschappijen - kwam in het verslagjaar geen wijziging. De organisatorische structuur onderging wel enige verandering. In verband met ontwikkelingen op de Europese biermarkt werd ertoe overgegaan de Divisie Commercie Nederland en de Groep Europa uit de Divisie Internatio naal samen te voegen in één Divisie Europa. Met deze samenbundeling wordt beoogd onze commerciële activiteiten in Europa vanuit één totaal marketing beleid te benaderen. De oorspronkelijke Divisie Internationaal verkreeg de aan duiding Divisie Overseas. De groep Gedistilleerd en Wijn werd per 1 april 1974 onderverdeeld in de vol gende drie sectoren teneinde de verschillende deelmarkten zo doelmatig mogelijk te kunnen bewerken: Gedistilleerd Groep Nederlanddeze sector is belast met de verkoop van het merkenpakket binnenlands gedistilleerd zoals Bokma, Coebergh, Hoppe, Hulst kamp, Meder en overige merken. Van Olffendeze organisatie richt zich in het bijzonder op de levensmiddelen markt met de artikelgroepen advocaat, goedkopere importwijnen, vruchtenwij nen, limonadesiroop en aperitieven. Wijnhandel Reuchlindeze houdt zich bezig met de verkoop van klassewijnen, buitenlands gedistilleerd en op fles geïmporteerde aperitieven. Tengevolge van ontwikkelingen op de Nederlandse frisdrankenmarkt en mede gezien de noodzaak de produktie-apparatuur voor de B3 vruchtensappen te Bergen op Zoom te vervangen, werd besloten tot concentratie van de produktie van frisdranken en vruchtensappen in ons bedrijf te Bunnik. Een samenbundeling van het Technologisch Centrum met de groep Centrale Engineering werd in voorbereiding genomen. Het ligt hierbij in de bedoeling tot een centralisatie te komen van de binnen de onderneming aanwezige kennis op het gebied van techniek en technologie. De organisatie-vorm van de produktie-afdelingen van de brouwerijen werd herzien op basis van het zogenaamde Zoeterwoude-schema. In alle bedrijfsonderdelen werd in het verslagjaar bijzondere aandacht besteed aan het systematisch vastleggen in functiebeschrijvingen van een groot aantal individuele taken met de daarbij behorende verantwoordelijkheden en bevoegd heden. 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Sociaal Jaarverslag | 1973 | | pagina 5