Data overview Absolute figures for operations with their own WWTP Soft drink plants 35 03 29 22 54 38 00 58 1998 1999 3,512,712 4,470,550 938,541 642,593 12,751,069 94,582,511 3,462 O 652,867 1,354,195 966,174 17,114,253 145,745,204 6,363 O 1,361,024 Total 2000 1998 1999 4,578,752 1,474,988 1,095,995 17,113,607 150,124,190 7,110 4,240 1,026,052 31,738,757 23,865,981 526,036,943 6,812,849,560 542,754 771,077 62,760,110 360,885 6,717,679 39,002,605 481,220 80,342 '5,144 958 8,945 97 2000 32,977,896 24,120,088 557,188,633 7,008,344,895 458,287 675,259 63,442,130 581,191 6,495,503 35,486,652 482,995 60,165 15,340 798 7,024 103 36,345,476 26,934,468 649,320,539 8,176,508,317 857,276 1,049,381 72,591,760 648,286 10,690,418 28,574,792 523,985 73,384 17,660 1,760 6,112 71 Maltlngs 03 20 50 1998 1999 *2001 5.64 117.17 2,726.97 5.61 112.92 2,771.25 5.56 127.69 3,152.28 5-60 129.OO 3,113-00 targets *2002 5-10 127.00 3,036.00 *2003 5.10 125.20 2,954-00 Performance indicator Unit 1998 1999 2000 Organic load before WWTP kg COD 39,683,689 39,129,822 46,964,951 Organic load after WWTP kg COD 5,911,959 3,874,906 4,499,999 Nitrogen after WWTP kg 421,855 396,058 498,765 Phosphorus after WWTP kg 223,755 231,073 204,981 Suspended solids after WWTP kg d.m. 2,949,681 2,842,882 3,100,446 ""•has

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1998 | | pagina 76