Milieuzorg is een zorg voor ons allemaal. Het is essentieel dat alle niveaus betrokken zijn bij de zorg voor het milieu. Ik ben blij datdit bij Heine ken hetgeval is. Het groene Heine ken hart is overduidelijk bij iedereen aanwezig en klopt gezond. ENVIRONMENTAL MANAGEMENT IS OF CONCERN TO US ALL IT IS ESSENTIAL TH AT ALL LEVELSARE ENGAGED IN ENVIRONMENTAL CARE I AM HAPPY THAT WITHIN HEINEKENTHIS IS THECASE.THE GREEN HEINEKEN HEART IS CLEARLY PRESENT WITH EVERYONE AND HAS A HEALTHY BEAT. JACO BAKKER ENVIRONMENTAL ENGINEER, HEINEKEN NEDERLAND B.V., BREWERY ZOETERWOUDE, THE NETHERLANDS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1998 | | pagina 44