c -C2222S2) 3 3 3 In meer dan 100 brouwerijen in de wereld, verdeeld over ruim 50 landen, wordt onder toezicht van Heineken bier gebrouwen. Nederland - waar Gerard Adriaan Heineken in 1864 met de aan koop van brouwerij de Hooiberg aan de Nieuwezijds Voorburg wal in Amsterdam de grondslag heeft gelegd voor de internatio nale beursgenoteerde onderneming van vandaag - neemt een belangrijke plaats in binnen het Heineken concern. Op vier productielocaties, de brouwerijen in Zoeterwoude en Den Bosch waar elk ongeveer 1000 mensen werken, Brand Bier brouwerij in Wijlre met 255 werknemers en Stadsbrouwerij De Ridder in Maastricht waar 35 mensen zich wijden aan het brou wen van speciaalbieren, wordt uit de zuiver natuurlijke grond stoffen hop, gerst en water bier gebrouwen. Vrumona met 456 werknemers in Bunnik vervaardigt uit onder meer water, natuurlijke smaakstoffen, vruchtensapconcentraat en suiker meer dan 30 soorten frisdrank en vruchtensappen. Bovendien wordt hier bronwater gebotteld. Heineken is zich bewust van haar invloed op het milieu en besteedt er veel zorg aan om zo min mogelijk milieubelastend te produceren. De prestaties op milieugebied van de Europese brouwerijen binnen het Heineken-concern worden met behulp van een intern monitoring-systeem bijgehouden en vergeleken. De informatie die dit oplevert is een instrument waarmee doel stellingen kunnen worden bepaald en bijgesteld. De productievestigingen werken sinds een aantal jaren met een bedrijfsmilieuzorgsysteem, waarbij milieuaspecten op structurele en systematische wijze aandacht krijgen. Alle milieuzaken zijn vertaald naar het operationele niveau, want op de werkvloer krijgt het milieubeleid gestalte. De milieucoördinatoren op de productievestigingen fungeren als spin in het web. Met behulp van interne nieuwsbrieven en een intranetsysteem worden medewerkers geïnformeerd en gemotiveerd en in opleidingen en werkinstructies wordt aandacht besteed aan het milieubewustzijn. 'Milieu' is een vast agendapunt in vergaderingen en teamoverleg en het wordt meegenomen bij investeringsbeslissingen. In 1993 is deze handelwijze voor het eerst schriftelijk vastgelegd in een Milieubeleidsverklaring van Productie Bier Heineken Nederland, die in april 1997 is verfijnd en aangescherpt. Bij Vrumona is in 1997 een milieubeleidsverklaring opgesteld en ondertekend door de algemeen directeur. De brouwerijen in Den Bosch en Zoeterwoude gaan in 1998 op voor het ISO-14001 cer tificaat voor milieuzorgsystemen. Uitgangspunt is het streven naar continue verbetering. Milieuproblemen worden voorkomen in plaats van verholpen. Bovendien moet er goed inzicht zijn in de milieubelasting en de mogelijke risico's voor het milieu. Milieuzorg berust op twee peilers: productgerichte milieuzorg en bedrijfs- of procesgerichte milieuzorg, dat inhoudt dat tijdens het productieproces de milieubelasting zo laag mogelijk wordt gehouden. Bij het streven naar duurzame economische ontwik keling probeert Heineken de milieubelasting in alle fasen van de levenscyclus van producten te reduceren. Zij neemt haar verant woordelijkheid binnen de hele keten in het proces 'van graan naar (tap)kraan'. llll J1 i 1111 it 11 1117 M I LI E U Z O R G MILIEUZORG grondstoffen water (verpokkingsmateriaalj energie reclameartikelen afvalwater 3rest- en afvalstoffen^) luchtemissies bodem geluid en geur transport PROPUCTGERICHTE MILIEUZORG

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 5