Voor u ligt het milieujaarverslag van Heineken Nederlands Beheer B.V. over 1997. Het geeft u een indruk van de activiteiten rondom en de zorg van Heineken Nederlands Beheer voor het milieu. Sinds 1994 wordt op deze wijze verslag gedaan van de ontwikkelingen op milieugebied binnen het bedrijf. Om het overzichtelijk te houden, hebben we gekozen voor een verslaggeving die geldt voor alle vestigingen van onze onderneming in Nederland. Daar waar dat van belang is, gaat het verslag in op specifieke maatregelen die bij de diverse vestigingen zijn genomen. Aangezien water een belangrijke grondstof is voor bier en frisdrank, is voor dit vierde milieujaarverslag gekozen voor het thema water. Zuiver water is belangrijk voor de kwaliteit van de producten van het Heineken concern. Wij hopen dat dit milieujaarverslag u een beeld geeft van de zorg die Heineken Nederlands Beheer besteedt aan het milieu. Directie Heineken Nederlands Beheer B.V.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 3