Enerzijds gebrek, anderzijds overdaad. Niet alleen in de geïndustrialiseerde landen wordt er kwistig omgesprongen met water. De IJslandse geiser 'Strokkur' spuugt om de 4 a 5 minuten een enorme waterstraal tot zo'n 25 meter de luclit in.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 22