ATER KOMT EN GAAT Z'N EIGEN WEG De loop van een rivier wordt bijna altijd afgekeurd door de bron.(Jean Cocteau) Tenminste driekwart van het aardoppervlak wordt bedekt door water. Hiervan is 3% zoet water dat zich voornamelijk bevindt in ijskappen, gletsjers en de bodem. Meren en rivieren bevatten slechts 0,01% van de wereldvoorraad zoet water. Maar ook dat wordt weer zout: Hoezeer een rivier zich ook voort mag kronkelen, uiteindelijk bereikt zij toch de zee (Indiaas spreekwoord) •It»"*": t4Ua

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 16