ATER moet aan tal van wettelijke eisen voldoen, isen die zijn vastgelegd in de Waterleidingwet en 'dingbesluit. Hoeveel en welke stoffen drinkwater bevatten staan daarin nauwkeurig omschreven.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 12