verwijderingsbijdrage aan de STIBAT (stichting Batterijen) afgedragen. Heineken heeft onmiddellijk nadat zij door het ministerie op de hoogte was gesteld de verwijderingsbijdrage betaald. De afdeling Voorlichting van het ministerie van VROM heeft de media van het voorval op de hoogte gesteld. De milieu-inspectiedienst besloot uiteindelijk om Heineken niet te vervolgen. Door de bovengenoemde incidenten heeft het systeem van pro- ductgerichte milieuzorg met betrekking tot promotieartikelen prioriteit gekregen. Een multidisciplinaire werkgroep binnen Heineken heeft zich over deze materie gebogen. Dit leidde in 1998 tot zeer gedetailleerde specificaties en procedures, de Heineken Standards for Advertising Materials. Ook is begonnen met het selecteren van preferente leveranciers omdat samen werking met vaste leveranciers het werken met de Heineken specificaties vergemakkelijkt. Het krattenpark In het 'convenant inzake kratten bestemd voor herhaald gebruik in de bier- en frisdrankenindustrie' is vastgelegd dat na 1994 geen nieuwe cadmiumhoudende kratten meer in gebruik wor den genomen. Afgesproken is dat voor 2010 alle cadiumhouden- de kratten uit de markt worden gehaald en op milieuvriendelijke wijze worden vernietigd. Heineken onderzoekt, verschillende methodes om cadmium te verwijderen uit het krattenmateriaal. Het streven is om eind 1998 de resultaten van deze studie beschikbaar te hebben. Procesgerichte milieuzorg houdt in dat tijdens het productiepro ces de milieubelasting zo laag mogelijk wordt gehouden. Water Water is niet alleen van belang als grondstof in het brouwproces, het wordt ook gebruikt voor het schoonspoelen van onder meer (retour)flessen en de afvullijnen. Waterbesparing heeft een hoge prioriteit, zonder dat daarbij de kwaliteit van het eindproduct in gevaar mag komen. In Zoeterwoude gebruikt Heineken leidingwater voor het brou- De milieucoördinatoren van links naar rechts: Pier Snieder (Vrumona), Jaco Bakker (Brouwerij Zoeterwoude) en Constant van den Thillart (Brouwerij Den Bosch). PROCESGERICHTE MILIEUZORG

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Milieuverslag | 1997 | | pagina 11