WEDERZIJDS PRETTIGE CONFRONTATIE Heineken Héineki amuju alitet-goodwill-beurzen-merkartikel-kwaliteit-goodwill-beurzen-merkartik - Hei- de vijver waarin enkele tientallen regio- houten vissen, voorzien van een me- weer talen oogje, dreven. Op vastgestelde con. tijden werden wedstrijden georgani- ejn(l seerd, waarbij het erom ging zoveel werd mogelijk hoog genummerde vissen lande het water te slepen. De winnaars :reana ontvingen drie blikjes bier of, als zij 'beurs te jeugdig daarvoor waren, een T-shirt. Ibeurs Ongeveer 13.000 visliefhebbers deden n wij de Heineken stand aan, ongerekend atting de talloze toeschouwers bij de hengel- ïrwel- wedstrijden. De reactie van de meeste hij in bezoekers op de voordelen van blik- nmale hier was bijzonder gunstig. Desge- g van vraagd deelden zij mede erover te i p]e- denken voortaan, wanneer men gaat iellijk vissen, blikbier mee te nemen. Op- ir een merkelijk was dat een groot aantal bier. bezoekers dacht dat blikbier alleen k een voor export bestemd was. t niet Al met al is de Visma'70 ook voor jbliek Heineken een geslaagde beurs ge- eit en weest, waar wij, om in vistermen te n ook spreken, vele consumenten voor het ebied, gebruik van blikbier hebben kunnen vangen. Het is aan de handel deze speciale klanten opnieuw aan de haak te slaan. steeds RECREANA it het s, dat Vijf jaar geleden gestart, is de Recrea- jaar. na in Leeuwarden uitgegroeid tot een n met beurs van betekenis op het gebied van ensen de recreatieartikelen. Dit jaar waren sport- er ongeveer tienduizend bezoekers >y-hal méér dan in 1969. Op een totale ten- onze toonstellingsruimte van 32.000 m2 e ver- ontvingen de gezamenlijke standhou- >ij de ders in vijf dagen, van 4 tot en me.t r het 8 april, ruim 55.000 belangstellenden. :ken". Heineken was, zoals gebruikelijk, ook zitje dit jaar weer vertegenwoordigd in het koeld grote restaurant en verder met een riken. blikbieruitstalling, waar ons bier gelijks eveneens verkrijgbaar was. Dat men irmde ook in het noorden bij beursbezoek 6. Bij de blikbierstand op de Recreana 7. was ons bier eveneens verkrijgbaar. 8. De burgemeester van Middelburg, drs. P. A. Wolters, bracht na de opening een kort be zoek aan onze stand. 9. Beursbeeld. 10. De Heineken stand op de Zeeuwse Jaar beurs. hengel- sen te op de bij wie nsloeg. 10

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1970 | | pagina 7