HEINEKEN SCHONK DIERGAARDE BLIJDORP EEN TON Een van de vier campings, die eigen dom zijn van de gemeente Rotterdam, ligt in Hoek van Holland. (De overige drie vindt u in Rotterdam aan de Kanaalweg, in Haamstede en in Oud dorp). Tot 1966 was de camping in de Hoek gelegen aan de Langelaan, waar men in alle opzichten van een slechts zeer eenvoudige accommodatie kon spreken. In dat jaar werd, aan de Tasmanweg, een nieuw terrein geopend dat, nu ongeveer 8 ha groot, binnenkort met de helft zal worden vergroot. Op het ogenblik biedt de camping plaats aan in totaal 550 ten ten en caravans, zo vernamen wij van de beheerder, de heer D. van Ettinger. In het hoogseizoen betekent dat onge veer tweeduizend bewoners. De voor zieningen, zowel aan het terrein zelf, als wat betreft het sanitair en bijvoor beeld de speelgelegenheden, zijn rond uit voortreffelijk. Eén ding ontbrak tot voor kort, namelijk een voor deze prachtige camping passend restaurant. Bovendien was de winkel, die reeds aan de Langeweg door CO-OP Voor uitgang werd geëxploiteerd en in 1966 op het terrein aan de Tasmanweg in Welhaast onafzienbare rijen caravans. De tewaterlating door ir. Wanschers (links) en ir. Van Dam. Een van de ijsberen nam onmiddellijk bezit van het bierfustje. Directeur Bakkers van CO-OP Vooruitgang tapte de eerste glazen bier. een bescheiden houten gebouwtje voortgezet, dringend aan vernieuwing en modernisering toe. Beide wensen gingen, mede dankzij de hulp van Heineken, op 27 april in vervulling toen een splinternieuw complex, bestaande uit een modern restaurant en een dito winkel, door de directeur van CO-OP Vooruitgang, de heer F. L. J. Bakkers, werd ge opend. Het restaurant, waar plaats is voor De winkel is van alles wat de kampeerder nodig heeft ruim voorzien. De blik-vanger van deze display was een groot succes. honderd bezoekers, beschikt over een modern ingerichte keuken (plate service). Wie bier wil drinken, krijgt Heineken, vers van 't vat. Het beheer wordt gevoerd door de heer en mevr. J. de Neef. De winkel is een al even modern in gerichte zelfbedieningszaak, waar de heer en mevrouw J. Smit de scepter zwaaien. In deze kleine supermarkt vinden de kampeerders praktisch alles wat zij nodig hebben, inclusief Hei neken bükbier. Gaarne wensen wij CO-OP Vooruit gang en de beheerders van camping, restaurant en winkel veel geluk en succes met de nieuwe aanwinst. Rotterdam, 24 april. Een door het koude voorjaar nog maar moeizaam ontwakende Zoo werd die middag klaar wakker geschud door de klet- I sende klap waarmee een stalen bier- fustje in het bassin van de ijsberen I op het water neersloeg. Het was er I met vereende krachten ingesmeten I door ir. D. van Dam, vóór zijn be- I noeming tot directeur van Blijdorp I vijftien jaar brewery manager voor I Heineken in de tropen en toen reeds I bekend om zijn liefde voor dieren, en I ir. H. Wanschers, onderdirecteur van K Heineken. De bedoeling van het ge- I schenk was de ijsberen, die door het I heen en weer zwaaien van hun kop I van hun verveling reeds zo lang blijk I geven, een stuk speelgoed te ver- I schaffen. Eén seconde slechts was er I bij de toeschouwers twijfel of de ton I aan zijn doel zou beantwoorden. Het I volgende ogenblik stortte zich een I der ijsberen met uitgestrekte voor- I poten in het water en óp het fustje, I dat hij vervolgens als zijn berebuit I op het droge sleepte. I Met de aanbieding van dit geschenk I werden de goede betrekkingen tussen I Blijdorp en Heineken nog eens extra I onderstreept. 25

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1970 | | pagina 23