HOLTMANS-LEEFLANG N.V. DEFINITIEVE BEHUIZING nu in Hei neken Bier NV HOLTMANS tefisrf PALLEI Bét\ De opening, 22 april, van het nieuwe bedrijfspand van Holtmans-Leeflang, groothandel in dranken, aan de Strickledeweg in de Spaanse Polder te Rotterdam, betekende voor de jonge N.V. meer dan een frisse, nieuwe start alleen. Zij vormde voor de beide ondernemers, die op 1 januari 1969 samengingen, tevens de afslui ting van een periode, waarin men jarenlang met de door ruimtegebrek veroorzaakte problemen geworsteld had. Vóór de fusie hadden zowel de firma Nieburg-Holtmans als de N.V. Drankenhandel v/h H. Leeflang ieder aanvankelijk de beschikking over slechts zo'n 400 m2 bedrijfsruimte. Voor de firma Nieburg-Holtmans kwam daar in 1967 enige verbetering in toen men uit de benarde behuizing aan de Gouvernestraat naar een be staand, 800 m2 groot pand aan de Overschieseweg verhuisde. Maar ook daar bleek de ruimte vooral door onvoldoende stapelhoogte al spoe dig te klein en nog nijpender werd het probleem toen, na de fusie, de heer N. Leeflang met de helft van zijn handel bij zijn partner, de heer A. Holtmans, introk. Gelukkig heeft men toen van de bestaande bouwplannen van de N.V. Leeflang gebruik kunnen maken voor het stichten van een nieuw bedrijfs pand, dat op 22 april officieel in gebruik kon worden genomen. De opening ging niet zoals gebruike lijk van een receptie vergezeld, maar stond in het teken van een grote lenteshow, waarbij de vele produkten (in totaal 300) van het assortiment op aantrekkelijke wijze aan de afnemers werden getoond. Onder de vele relaties, die hun geluk wensen kwamen aanbieden, was ook een Heineken delegatie met aan het hoofd de heren E. G. Borgers, Links: Op de dag van de opening werd de heer Leeflang sr. met paard en wagen van huis gehaald. Rechts: Een van de belangrijkste artikelen is Pure maid (vers geplukt, geschild en geperst fruit, dat steriel en vacuüm verpakt is), geïmporteerd uit Florida. De N.V. heeft van dit produkt de alleenver tegenwoordiging voor Nederland. De nieuwe behuizing aan de Strickledeweg in de Spaanse Polder. 18

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1970 | | pagina 18