HOTEL NOORD BRABANT ÜTIECHT en vrije tijd veraangenamen, openen voor de actieve detail list prettige perspectieven op het gebied van de verkoop van blikbier. Steeds meer mensen trekken er steeds vaker op uit en in de nog altijd groeiende recreatiemarkt gaan de 1 voordelen van blikbier, één van die goede en „gemakkelijke" 5 artikelen, een voortdurend grotere rol spelen. Die voordelen 1 geen retouremballage, geen breuk, lager gewicht en dus gemakkelijker hanteerbaar, vele mogelijkheden om snel een aantrekkelijke presentatie in zowel winkel als etalage te maken werden door de heer Abbink uitgebreid toege licht. Tot slot kondigde hij de prijsverlaging aan (die zoals i u weet eind april is ingegaan). Met deze prijsverlaging heeft Heineken een extra stimulans aan de verkoop van blikbier t gegeven. Voorlichtingsman F. van Grunsven van Unox stak zijn bezorgdheid over de vaak geringe zorg, die aan de vlees- 5 warenafdeling wordt gegeven, niet onder stoelen of banken. In een aantal gevallen is deze afdeling het stiefkind van de winkel, aldus de heer Van Grunsven, die niet schroomde de oorzaken daarvan te noemen. Aan de verschillende onderdelen van de verzorging en de presentatie besteedde de heer Van Grunsven vervolgens veel aandacht. Dat hij bij zijn gehoor de nodige belangstelling had gewekt, bleek in de daarop volgende pauze, toen velen zich rond de i Unox-uitstalling verzamelden en de heer Van Grunsven verscheidene vragen te beantwoorden kreeg. Na de pauze was het woord aan de heer J. van Doleweerd, hoofdvertegenwoordiger van Vrumona, die aan de hand i van een groot aantal via een overheadprojector getoonde cijferoverzichten de ontwikkeling van de frisdrankenmarkt in de laatste tien jaar liet zien. I Van Olffen's rayonvertegenwoordiger E. J. Jongma wist met enkele indringende vragen en de door hem zelf daarop gegeven antwoorden al direct zijn gehoor bij het laatste onderwerp van deze avond, de wijnmarkt, te betrekken. Ook de heer Jongma benadrukte het belang van een goede drankenpresentatie, waarbij de verticale opstelling het hoog- I ste rendement geeft. Mede aan de hand van de vele positieve reacties na afloop, mag gesteld worden, dat deze bij wijze van proef gehouden voorlichtingsavond door vier samenwerkende fabrikanten voor de leden van Enkabé, U O, geheel aan de verwach- r tingen heeft voldaan. Een lofwaardig initiatief, dat stellig r navolging verdient! 2. De zaal was goed gevuld. 3. Van Olffens' rayonvertegenwoordiger E. J. Jongma: stijgend wijnverbruik 5. De ontwikkeling van de frisdrankenmarkt in de laatste tien jaar werd door de heer J. van Doleweerd van Vrumona op het scherm gebracht. 4. Groothandelvertegenwoordiger G. Abbink van Heineken vroeg aandacht voor het onlangs in prijs verlaagde blikbier. 6. Veel belangstelling was er in de pauze voor de vleeswaren. Rechts de heer Van Grunsven. 17

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1970 | | pagina 17