rn GESLAAGDE PRESENTATIEWEDSTRIJD VOOR A O-WINKELIERS Samenwerking Verduyn-Heineken-Van Olffen KNIPPERBOL BIJ DE FOTO'S: Links boven: De nabespreking ten kantore van de N.V. Verduyn was een ernstige zaak. Boven: Blije gezichten van de heer en mevrouw Nol, na de symbolische over handiging door de heer Verduyn (links) van de hoofdprijs, een vaatwasmachine. Tweede van rechts de heer Van Dijken, gewestelijk verkoopleider Heineken. Links onder: De presentatie, waarmee de heer Nol de hoofdprijs won. Onder: Ook de eerste prijs, f 300,werd door de heer Verduyn uitgereikt. De ge lukkigen waren de heer en mevrouw Van VDijk. Geheel rechts de heer Voors. Eind april organiseerde A O grossier Verduyn te Hoofd dorp, in samenwerking met Heineken en Van Olffen, een twee weken durende presentatiewedstrijd, waaraan door een groot aantal (84) van de aangesloten winkeliers (140) is deelgenomen. Na een voorselectie vond op 12 mei in Hoofddorp de eind jurering plaats, die werd verricht door de heer B. Q. Voors, hoofdredacteur Misset en de heer W. D. Verduyn. De Heineken T-Ford vervoerde de jury, die eveneens de twee hoogste pijzen, beide in Haarlem, uitreikte. De hoofdprijs, een vaatwasmachine, ging zij het nog niet in concreto, maar op een afbeelding naar de heer P. Nol, die met een opvallende display de hoogste eer inlegde. De eerste prijs, groot 300,werd gewonnen door de heer S. van Dijk, die de beloning voor zijn prestatie op het gebied van presentatie ook door de heer Verduyn kreeg uitgereikt. Als tweede en derde prijs waren bedragen van respectievelijk 200,en 100,beschikbaar gesteld, terwijl de win naars van de vierde tot en met de tiende prijs ieder 50, ontvingen. Voor alle deelnemers was er een troostprijs in de vorm van een Delftsblauwe pul met opscriptie. In de nabespreking tenslotte werd door de heer Verduyn nog eens onderstreept dat dit soort acties niet incidenteel maar geregeld dienen te worden gehouden wil men het doel „een grote verkoop door een goede presentatie" zo dicht mogelijk benaderen. 15

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1970 | | pagina 15