Eerste paal Annaert- Baggerman N.V. te Lisse Een gedeelte van een der vier grote koelcellen. pand" naar een eigen „aangemeten" pand aan het Delftseplein in Rotter dam. Waarbinnen zoveel overtollige ruimte was aangebracht, dat tot tijde lijke verhuur aan derden kon worden overgegaan. Maar waar men niet meer zou uitgroeien! Dacht men. Dat was in 1956. We schrijven nu 1969. En alle ver wachtingen zijn geloochenstraft. Want wat u op de foto ziet is al het tweede (en dus nieuwste) eigen pand van Onderling Belang en hun elfde( behuizing. Nu gevestigd in de 's-Gra- velandse polder te Schiedam en hele maal aangepast aan de situatie van morgen. Morgen? Een bedrijf met zo'n expan sie is daar vanzelfsprekend steeds mee bezig. Op 27 mei werd omstreeks elf uur door de nu 11-jarige Jaap Annaert de eerste paal geslagen voor het nieuwe pand van de N.V. Annaert- Baggerman. Het bedrijf zal verrijzen op het industrieterrein Poelpolder te Lisse. Hiermee gaat een oude wens van de heer E. J. Annaert, wiens grootvader zestig jaar geleden een drankengroothandel stichtte, in ver vulling. In 1958 werd de heer Annaert, die reeds werkzaam was in de zaak van zijn vader, firmant en kreeg de lei ding van het bedrijf, dat in 1967 werd omgezet in een N.V. Vorig jaar werd besloten samen te gaan met Baggerman N.V. uit Haarlem. Al die jaren heeft de firma en later de N.V. Annaert Heineken als agent verte genwoordigd. Met de bouw van het pand, dat een oppervlakte van 1200 m2 krijgt, hoopt men aan het einde van dit jaar klaar te zijn. Het magazijngedeelte zal waarschijnlijk zelfs op een vroeger tijdstip in gebruik genomen kunnen worden. Het gehele terrein beslaat een oppervlakte van 5000 m2. Onder de aanwezigen waren de heren B. J. Baggerman (3e van links), E. J. Annaert (4e van links), namens Hei neken Technisch Beheer N.V. C. den Uyl ing. en ir. P. Lagaay (resp. 6e en 8e van links) en geheel rechts E. G. Borgers, directeur Heineken's Brouwe rijen Nederland N.V. Verkoopcentrale N.V. „Onderling Belang". Tijdens het bombardement van Rot terdam in de meidagen van 1940 kreeg ook dit pand een voltreffer. En daarmee leek de toekomst van Onderling Belang beslist. Geen dak en óók geen goederen meer! Alleen een enorme schuld aan de leveran ciers. Maar met behulp van die leve ranciers „draaide" men einde mei 1940 weer. Nu in een door relaties beschikbaar gestelde garage. En met hernieuwde persoonlijke inzet. De beloning voor zoveel inspannin gen bleef dan ook niet uit. Men groeide van een klein waterstokers- bondje naar één der grootste inkoop- verenigingen van Nederland. Een groei ook van een „confectie- Jaap Annaert sloeg de eerste paal voor het nieuwe pand van het bedrijf, waar van zijn overgrootvader de grondslag legde. 11

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 11