WINTERACTIVITEITEN OP LANDGOED DUINRELL TE WASSENAAR Wanneer straks aan het begin van het seizoen de kampeerders opnieuw be zit zullen nemen van camping Duin- rell te Wassenaar, zal niets hen meer herinneren aan de ongekende activi teiten, die hier in de afgelopen herfst en winter weer hebben plaatsgevon- „piassava" (plantenvezel), waardoor een voor Nederlandse begrippen unieke skigelegenheid ontstaat, die vergelijkbaar is met een origineel ski- parcours in het buitenland. Ter afsluiting van deze cursussen werden er op 15 december jl. wed- Ook de finish was met een groot Heineken spandoek gemarkeerd. den. In die tijd namelijk wordt het landgoed 's zondags door zo'n acht honderd wintersporters in bezit ge nomen, die als beginners of gevorder den ski-onderricht krijgen van lera ren van de Nederlandse Reisvereni- ging, welke vereniging deze lessen reeds zo'n dertig jaar organiseert. Doel hiervan is de deelnemers voor te bereiden op de echte skisport in de diverse wintersportcentra. Teneinde een goed glijdende baan te verkrijgen, wordt een gedeelte van het landgoed bedekt met een laagje strijden georganiseerd, waarbij ook Heineken vertegenwoordigd was. Het aantal deelnemers was wat kleiner dan voorzien, doordat een aantal deelnemers zich had teruggetrokken en voor een keer de lange latten had geruild voor de gladde ijzers. Niette min is er die dag van 's morgens tien uur tot 's middags drie uur fel ge streden om de vele prijzen. Voor de vergevorderde deelnemers aan de cross country (het zwaarste onderdeel van de skisport), bestond de hoofdprijs uit de Heineken Bo- Een van de deelnemers aan de start. kaal. Bij deze wedstrijden was niet alleen van belang in hoeveel tijd de deelnemers het parcours aflegden, maar werd tevens door de jury gelet op de stijl van de skiërs. Na een zeer spannende strijd werd uiteindelijk de heer Kuijper tot winnaar uitgeroepen. Als beloning voor zijn prestaties bij deze cross country kreeg hij de Hei neken Bokaal overhandigd, hetgeen geschiedde in restaurant „De Schaaps kooi", waar deze dag met een gezel lig samenzijn werd besloten. Dat de strijd spannend was geweest bleek later bij een hercontrole van de jury- staten, waarbij de heer De Gruijter met een nog betere uitslag uit de bus kwam. Hem werd naderhand alsnog eenzelfde Bokaal ter hand gesteld. Kortom, een bijzonder geslaagde dag en het is zeker de moeite waard om in een komende winter eens een be zoek te brengen aan het landgoed Duinrell te Wassenaar. Samen op de ski's, ja gezellig! Drie instructeurs suizen op één paar latten een pias- sava-helling af. Ski-onderricht van een van de leraren van de NRV.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 9