groeide van lieverlee uit tot een liefhebberij, die hem tot vandaag de dag is bijgebleven. Vroeger heeft de heer Pluimgraaff ook veel antiek gehad: tinnen voorwerpen, oude klokken en historische munten. „Maar die laatste verzameling stelde niets voor", zegt hij zelf, bescheiden. Van de dertien klokken, die hij eens bezat, zijn er nog drie over. Bij hem thuis hangt nog een stoeltjes- klok, een prachtexemplaar uit 1650. Voor het overige is het daar alles schilderkunst wat de klok slaat. In „Galerie Pluimgraaff" is alle daarvoor in aanmerking komende wandruimte in beslag genomen door schilderijen. Tot zelfs in de garage toe, al hangen daar natuurlijk niet de kost baarste exemplaren. De Haagse School dateert van zo'n honderd jaar geleden, terwijl het tijdvak van de Romantici nog daarvóór ligt. Van een groot aantal vertegenwoordigers van beide richtingen heeft de heer Pluimgraaff verscheidene mooie en soms waardevolle doeken in zijn verzameling ondergebracht. Voor hen, die daarin geïnteresseerd zijn, vermelden wij aan het slot de namen van een aantal van de bekendste schilders van beide richtingen. Velen van hen legden vooral zee gezichten op het doek vast. En daar verscheidene goede schilders van de Haagse School in Katwijk gewoond hebben, is het te begrijpen dat hun werken onze gastheer dubbel aanspreken. De meeste schilderijen van zijn collectie heeft de heer Pluimgraaff verworven via aanbiedingen door bekenden en relaties; een enkele maal ging hij naar een veiling. Al doende maakte hij zich ook de nodige kennis omtrent de schilderkunst eigen en zo is het niet vreemd, dat hij wel eens advies geeft aan, respectievelijk kunstwerken koopt voor kennissen. Het laatste heeft hij ook eenmaal (in november 1968) gedaan voor de gemeente Katwijk. Een mooi schilderij is een lust voor de ogen. De door hem zelf aangelegde collectie met vele mooie doeken is voor de heer Pluimgraaff in meer dan een opzicht een waardevol Een collectie schilderijen die klinkt als een klok. De liefhebberij van de heer Pluimgraaff stamt uit de jaren '30. Een van zijn eerste schilderijen was dit portret van zijn twee oudste dochters, ongeveer 35 jaar geleden door de Weense schilder Herbert Pass op het doek gezet. bezit. Is tevens een levendige illustratie van het oude ge zegde „Een mens zijn lust is zijn leven". In de verzameling van de heer Pluimgraaff bevinden zich werken van de volgende schilders: Haagse School (zeegezichten): H. W. lansen, J. Sluiter, S. J. Blommers, M. Tjerne-Munthe, A. Feudel, H. W. Mes dag; W. Sluiter (vissersschepen, Katwijkse gezichten), J. de Jong (landschappen, portretten), H. A. van Daalhoff (landschappen), H. Heyligers en Th. van Wijngaarden (landschappen en interieurs), G. Groeneveld (landschappen en stillevens). Romantici (zeegezichten): H. B. J. Koekoek, H. Hulk, A. Hulk, J. C. Greive; (landschappen): H. van de Zande, S. L. Verveer, G. A. Roth en de beide Belgische schilders A. Grenier en I. Geirnaert (landschappen en interieurs). Een zeegezicht van J. C. Greive 7

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 7