1964 1969 2,88 1. 4,92 1. 35,00 1. 51,40 1. 27,70 1. 50,00 1. 'AMSTElN BIJSCHRIFTEN 8. Op 150 m2 werd zeer veel aandacht besteed aan de verschillende vormen van presentatie. 9. Een geanimeerd gesprek met enkele van onze relaties. Geheel rechts de heer J. P. Aatjes, direc teur van de N.C.M., derde van links de heer J. L. Duifhuis, bedrijfsleider van de N.C.M. ie Kromme nie, geheel links de heer G. F. van Dijken, ge westelijk verkoopleider Heineken. 10. Het spontane optreden van de zangeres Anneke van der Holst, begeleid door onze ROKA-organist Joop Reynolds (zie ook de voorpagina) gaf aan de laatste middag van de beurs een charmante noot. 11. Onder onze gasten zagen wij onder meer de heren J. van Wijk en M. van Wijk (resp. 2e en 4e van links) en de heer J. van de Geest, bedrijfsleider van de firma Van Wijk (geheel links). Rechts de heer Van Dijken, 3e van rechts de heer A. van Son, eveneens gewestelijk verkoopleider Heineken. 12. Presentatie, ook in de vorm van etalages. liteit smaak inhoud verpak king prijs. omzetbevordering Het verbruik per hoofd van de be volking van wijn, bier en frisdranken wijn bier frisdranken neemt nog steeds toe. De consument koopt niet alleen vaker, maar ook grotere hoeveelheden per keer. het altijd verkrijgbaar zijn Ook in perioden met plotseling stij gende verkopen (zomerpiek) geeft de produktiecapaciteit van de fabrikan ten van deze merkartikelen voldoende zekerheid voor prompte levering. Dit alles kan de detaillist ten goede komen als hij ook kan rekenen op een efficiënte aanpak van de kant van zijn leverancier, dus van u! U bent het ook, die uw afnemer kan adviseren bij het op de juiste manier presenteren van dat assortiment. Dit dient aantrekkelijk in de schappen te worden uitgestald, het liefst in de verticale opstelling. Daarmee bedoe len wij, gegroepeerd in blokken van gelijksoortige artikelen. De compacte eenheid van de artikelgroep bij de verticale opstelling is overzichtelijker en valt daardoor veel beter op bij de consument. Om onze gesprekken op de ROKA over dit onderwerp met praktijk voorbeelden te ondersteunen en tevens de winkelier van advies te kunnen dienen, hadden wij 150 m2 van onze stand gereserveerd voor een aparte ruimte, waar aan de ver schillende vormen van presentatie zeer veel aandacht werd besteed. Terugblikkend op deze 17e ROKA kunnen we zeggen, dat wij naar vermogen hebben bijgedragen om het thema van deze beurs „Commercieel perspectief", waar te maken. Wij wensen u veel succes bij het begeleiden van de muziek die voor uw afnemers in ons assortiment zit.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 6