Horecava 1970. Een deel van de collectieve inzending van de Nederlandse brouwerijen. ïoen- nuari :x te een ;chap tndse nken lelijk Heineketi nevr. Idorp r dan 'ende :s te :erste ujsen zich ilaats nerie Axel i de die van agen. „De 'den. tnds- its in teren ,Sans larna van als Dnze deze naar eer-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 21