UFIC onder eigen dak De heer A. G. Vredendaal tijdens zijn openingswoord. In en op de Heineken Bierkoets, die luister aan deze opening bijzette, namen daarna het bestuur en enkele ge nodigden plaats. De rit was kort doch zeer belangrijk. Vanuit de veilinghal reed de Bierkoets naar het te openen Ufic magazijn. De opening werd verricht door de heer Th. van Straalen, die een van de oprichters is geweest. Na enkele woorden van herinnering en dank te hebben gesproken verwijderde de heer Van Straalen een doek. die de kloeke neon naams- aanduiding Ufic had bedekt. Daarna kwamen uit het pand plotseling vier tonnen op rol schaatsen naar buiten. Op elke ton een letter en sierlijk rolde de naam Ufic langs de toeschouwers. In deze tonnen zaten meisjes van een rolschaatsclub. Deze club gaf hierna in de vrieskou een wervelende show. Het zal de ruim tweehonderd aangesloten leden, groente en fruitdetaillisten voornamelijk uit de stad Utrecht, ge noegen hebben gedaan dit 2400 vierkante meter grote magazijn voor het eerst te kunnen bezichtigen. Men komt binnen in een ruime hal. In deze hal staat een balie waarop zich een batterij van telefoons bevindt. De meeste leden geven hun orders telefonisch op. Nadat zij de veiling hebben bezocht komen zij hun bestelling ophalen. Ook wordt deze hal benut om aanbiedingen te presenteren. Het magazijn is ruim van opzet. Hoge stellingen waartussen brede paden maken het mogelijk zeer economisch te werken. Voorwaar een magazijn waarop Ufic trots kan zijn. Wij wensen Ufic dan ook veel succes toe. Boven: De Heineken Bierkoets met het bestuur en enkele genodigden op weg naar het nieuwe magazijn. Midden: Doorkijk in het magazijn. Onder: De entreehal met balie. Op 3 december 1969 werd het nieuwe magazijn van de Utrechtse Federatieve Inkoop Coöperatie, lid van het Lan delijk Contact Centrum (L.C.C.), op de Utrechtse veiling te Laagraven geopend. In de kantine van de Utrecht se veiling heette de heer A. G. Vredendaal, bedrijfs leider van de Ufic, de aan wezigen welkom. In zijn toespraak schetste hij ver volgens het ontstaan van de Ufic en de moeizame en lange weg die naar dit nieuwe pand heeft geleid. 16

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 16