AFSCHEID J. H. B. PEELS DE GEWESTELIJKE VERKOOPKANTOREN APOLLO 8 BEVOORRAAD MET HEINEKEN BIER Rechtsboven: Horeca en Thuisverbruik van Gewest Zuid vonden onderdak in een gedeelte van de parterre [rechts op de foto) van Gebouw Zuidwal. Links: in dit 17e-eeuwse pand aan de Heren gracht is sinds enige tijd het Gewestelijk Verkoopkantoor Randstad Noord gevestigd. Op 1 november jl. heeft de heer J. H. B. Peels zijn werk zaamheden in dienst van Heineken beëindigd. Gedurende 44 jaar heeft de heer Peels zijn beste krachten gewijd aan zijn werk, eerst in dienst van Van Vollenhovens Bierbrou werij, later, nadat deze brouwerij was overgenomen door Heineken en Amstel, in dienst van Heineken. Peels heeft naam gemaakt bij Heineken en Peels was het ook die de naam Heineken eerst goed bekend maakte in het zuiden van ons land. Het is niet na te gaan hoeveel verkooppunten Peels voor Heineken heeft gewonnen, maar het zijn er in ieder geval zeer veel. Voor veel van zijn af nemers was de heer Peels niet alleen de verkoopleider van Heineken, maar ook een goede vriend die in vaak moeilijke omstandigheden raad wist te schaffen. Welk een belangrijke plaats de heer Peels bij zijn relaties innam bleek indertijd wel bij zijn veertig-jarig jubileum toen de grote bedrijfs kantine van Heineken Den Bosch te klein bleek om alle relaties en vrienden van de heer Peels die hem kwamen gelukwensen, te herbergen. Een dergelijk groots gebeuren kan maar eenmaal spontaan plaatsvinden en daarom heeft de heer Peels in de loop van de maand november een aantal van zijn relaties persoonlijk bezocht om zakelijk af scheid van hen te nemen. Van zijn collega's en medewerkers in de diverse vestigingen nam de heer Peels op 21 november jl. in een besloten bijeenkomst afscheid. Bij die gelegenheid werd door diverse sprekers gereleveerd hoe de heer Peels niet alleen als commercieel man veel werk heeft verzet voor Heineken, maar hoe hij ook heeft bijgedragen tot een goede sfeer onder het personeel. ,,U was niet de man die zocht naar tegenstellingen tussen produktie en commercie, maar uw streven was gericht op onderling begrip en goede samen werking", was een kenmerkende zinsnede uit een van de toespraken. Velen wensten de heer Peels tezamen met zijn echtgenote nog vele goede jaren, waarin hij van zijn wel verdiende rust mag genieten, een wens waarbij wij ons gaarne aansluiten. Zoals u bekend zal zijn, werden enige tijd geleden de ver koopkantoren van het Gewest Randstad Noord (Amsterdam) en van het Gewest Zuid (Den Bosch) verplaatst. Tevens werd in Zwolle een pand in gebruik genomen, waar de verkoopleiding Horeca is gevestigd voor de provincies Gro ningen, Friesland, Drente, Overijssel en Gelderland met uitzondering van de Betuwe en het Land van Maas en Waal. De verkoopleiding Thuisverbruik voor deze provincies ver blijft nog in Assen. Eveneens ongewijzigd bleef het adres van het Gewestelijk Verkoopkantoor Rotterdam. Voor de goede, orde vermelden wij hier nog even de voor u belangrijke gegevens, terwijl u zich verder aan de hand van de foto's een indruk kunt vormen van het exterieur van de verschillende kantoren. Het afgelopen najaar is de Apollo 8 cabine, die destijds (Kerstmis 1968) rond de maan heeft gecirkeld in enige Europese steden en ook in enkele plaatsen in Nederland tentoongesteld. Begin november was de ruimtecapsule in Goes. Gedurende drie dagen hebben vele duizenden mensen van de gelegenheid om het ruimtevaartuig te bezichtigen gebruik gemaakt. Tijdens de bezichtiging door het publiek in Goes liet onze actieve agent uit Yerseke, de heer A. J. van Strien, een aantal kratten bier aanrukken en gaf daar mee een demonstratie (zie de foto) van de mogelijk toe komstige bevoorrading van ruimteschepen, waarbij het de maanreizigers natuurlijk niet aan Heineken bier mag ont breken. 14

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 14