BIER IN IN OPKOMST BLIK IN TOEKOMST '*T'i Beginnen met te beweren dat bier in blik in opmars is, is één ding. Die bewering met bewijzen staven een tweede. Toch is dat laatste niet zo moeilijk. De cijfers tonen namelijk aan dat op het ogenblik in de Verenigde Staten meer dan vijftig procent van het bier in kleinverpakking wordt verkocht in blik. Voor Nederland zijn exacte cijfers op dit moment niet voorhanden. Het percentage ligt hier in ieder geval nog op een zeer laag niveau. Wat we wel weten is dat het verbruik van bier in blik in ons land snel stijgt. Gezien de nog steeds toenemende welvaart en daarmee verband houdend de groeiende vraag van de consument naar goede en „gemakkelijke" artikelen, die vakantie en vrije tijd veraangenamen, is de conclusie gewettigd dat de opmars van blikbier zich in steeds sprekender cijfers zal aftekenen. Om nu die groei in het verbruik nog een extra stimulans te geven, heeft Heineken besloten de consumentenprijs van zijn blikbier te verlagen van 65 cent tot 59 cent per blik. Tegelijkertijd werd een nieuwe doos geïntroduceerd, waarin de blikken los verpakt zijn. Deze doos biedt door zijn scheurstrip en zijn opvallende kleur de kleinhandel vele mogelijkheden snel een aantrekkelijke display te maken. Door het streven naar eenmalige verpakking die zulke grote voordelen biedt zullen groot- en kleinhandel de groei in het verbruik van blikbier mede kunnen ondersteunen. BAAT BIJ BIER IN BLIK Die voordelen, waardoor blikbier zo'n fijn artikel is, zijn vele. Voor de groot handel, de detailhandel, alsook de consument. Voor u betekent blikbier: lagere transportkosten besparing magazijnruimte geen (behandeling van) lege. emballage geen breuk Voor uw relaties kunt u aan deze reeks voordelen nog toevoegen: velerlei mogelijkheden om snel een aantrekkelijke uitstalling te maken. Daarbij kunt u uw afnemers bovendien nog met waardevolle adviezen van dienst zijn. Denkt u bijvoorbeeld eens aan de mogelijkheid de displays afwisselend in het teken van de verschillende vormen van recreatie en vrijetijdsbesteding te zetten! Er zijn allerlei mogelijkheden, die met meestal eenvoudige attributen ver wezenlijkt kunnen worden. Om er enkele te noemen: een blikbierdisplay in de sfeer van hengelen of zeilen, van zo maar een dagje-uit naar bos, hei of strand dan wel van een echte vakantie, in tent of caravan. Juist door het geconfronteerd worden met een bepaalde entourage zal de consument herinnerd worden aan de voordelen van blikbier die zijn vakantie of vrije tijd zo veraangenamen Die voordelen kan de detaillist bij zo'n display nog eens extra breed uitmeten: licht in gewicht gemakkelijk mee te nemen geen opener nodig weinig ruimte in de koelkast geen statiegeld geen breuk snel te koelen In de komende maanden zit er voor u en voor de kleinhandel in dit onderdeel van het assortiment een mooi stuk muziek. Elders in dit nummer hebben wij gewezen op het in aantocht zijnde haringseizoen. Dat biedt weer andere mogelijk heden. Mogelijkheden, die in voorgaande jaren door vele detaillisten in de vis- branche zijn uitgebuit. Hun etalages, helemaal in het teken van haring en blikbier gezet, trokken vele kijkers en kopers. Ook de door ons genoemde visserijfeesten, niet alleen in Zeeland maar ook in andere delen van het land (Den Oever bijvoor beeld geeft in september een grootse vlootschouw) zijn uitgezochte gelegenheden om een extra omzet in blikbier te behalen. Het voorgaande betreft de beroepszeevisserij, waarvan de aangevoerde produkten voor de detaillist vaak een ideale combinatie met blikbier kunnen opleveren. Er is echter nog een voor de handel belangrijke groep. Dat is het nog steeds groeiende leger van zoetwatervissers, die hun vaste stekkie hebben verlaten en nu in steeds grotere drommen het ruime sop kie zen om zelf ter plekke het zeebanket uit het zilte nat te halen of om de sensatie van de jacht op ander dan zoetwaterwild te beleven. Hun aantal neemt nog steeds toe evenals uw kans uw aandeel in het verbruik van blikbier-op-zee te verhogen. Want vele zijn de havens, van waaruit steeds meer schepen, bemand met liefhebbers van vis en bier, vertrekken Het blikbier is in opmars. Dat de ver koop ervan in Nederland op dit mo ment relatief nog niet met die in de Verenigde Staten is te vergelijken neemt niet weg dat een zeer groot en nog steeds groeiend aantal hectoliters bier in blik een niet meer te verwaar lozen stuk extra omzet voor de groot- en kleinhandel betekent. Wij wensen u veel succes bij üw verkoop! BLIKBIER, NU IN PRIJS VERLAAGD: het gemak dient de mens •IHtOMÊ MtOAJlU 13

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 13