einekeii Van alle bier in Nederland geniet Heine ken de grootste bekendheid. Die be kendheid is mede verkregen, doordat bij Heineken kwaliteit en reclame hand in hand gaan. Op deze foto laten wij u kennis maken met enkele nieuwe reclame middelen, die nog meer vraag kweken en dus de bierverkoop van uw afnemers niet alleen on dersteunen, maar ook verhogen.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1969 | | pagina 12