HEINEKEN jemUia BEPAALDELIJK HEINEKEN In de Ahoy-hallen te Rotterdam werd op 4 oktober jl. de natio nale consumentenbeurs Femina geopend door mevrouw A. Tho- massen-Lind. Zij was de eerste van de vele tienduizenden, die sindsdien deze bekende expositie hebben bezocht. De Heineken inzending een van de grootste op deze beurs stond in het teken van de vrije tijdsbesteding. In het hobby gedeelte van de Heineken stand was in samenwerking met de Eisenbahn-Amateur-Club uit Oberkochen een 35 vierkante meter grote miniatuurspoorbaan opgezet. Voorwaar een groots kijkspel voor jong en oud. In de sporthoek werd voor de eerste maal op grote schaal het Heineken Logboek van de sport, Voetbal 68/69, direct aan de consument verkocht. De uitgave van dit boek blijkt bij de echte voetbalfans in goede aarde ge vallen te zijn. Vele bezoekers van onze sporthoek gingen dan ook met een aanwinst voor hun sport bibliotheek huiswaarts. Tijdens de feestelijkheden ter gelegenheid van ,,100 jaar Hengelo metaalstad" heeft de middenstand van dit Twentse industriecentrum gedurende een week zijn produkten tentoongesteld. De expositie werd ook bezocht door onze minister van buitenlandse zaken. Zoals u op de foto kunt zien, verbleef mr. Luns op zijn rondgang ook enige ogen blikken bij de stand van ons agentschap Brunger. De minister sprak zijn bewondering uit voor de inrichting en toen mevrouw Brunger-Sevriens (2de van rechts) hem vroeg wat zij hem mocht aanbieden, antwoordde de heer Luns: „Bepaaldelijk een glas Heineken."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 20