T jl ALLES VOOR EVA KOELMEUBEL VAN ROKA-PRIJSVRAAG GING NAAR DONGEN Heune VAARWEL MUNS EN DOLA S2ÖS 'T Op 30 mei jl., een stralende voorjaarsdag, was het feest in Dongen. De heer P. van der Schoof, een Spar super marktondernemer, bleek de gelukkige winnaar te zijn van het prachtige koelmeubel, dat door Heineken op de begin april gehouden internationale levensmiddelenbeurs ROKA voor de beste prijsvraag- en slagzinartiest ter beschikking was gesteld! Het is niet de eerste keer dat de heer Van der Schoof een hoofdprijs in de wacht sleept. In zijn feestrede zei de heer Van Houweninge, inspecteur van Heineken, dan ook: ,,U bent kennelijk een heel gelukkig mens, maar bovendien bent u de man, die een uitzondering vormt op het gezegde 'Geluk in het spel is ongeluk in de liefde'!" De heer Van der Schoof heeft de prijs verdiend. Hij heeft evenwel ook begrepen, dat hoofdprijzen slechts troostprijzen zijn als men ze niet kan zien als middelen. Middelen om te komen tot een nieuwe hoofdprijs, die veelal bestaat uit directe winst! De tien troostprijzen gingen naar de heren B. Koopman, Schoorl; H. A. de Bruin, Utrecht; de firma Meeuwisseri, Rheden; mevrouw J. C. Verduyn, Lisse; de heren S. Wierda, Kampen; A. A. Meulenberg, Kamperland (Z.); P. Menkveld, Capelle a/ d IJssel; A. Snelder, Ter- borg; E. H. Mulder, Hilversum; mevrouw J. van der Schoof, Dongen. De belangstelling voor de twaalfde lentebeurs Alles voor Eva die van 3 tot en met 12 mei in Valkenburg werd ge houden, was groter dan ooit tevoren. Op 8 mei waren reeds vijftigduizend bezoekers geboekt, een aantal, dat tegen het einde van de beurs meer dan verdubbeld bleek. Evenals vorige jaren was ons merk op deze lentebeurs goed vertegenwoordigd. De vele bezoek(st)ers, die in de Heineken stand ,,er eentje kwamen pakken", zorgden met elkaar voor een totale bieromzet van verscheidene tientallen vaten. Op de foto ziet u de honderdduizendste bezoekster, mevrouw Hendriks uit Urmond, die uit handen van onze heer Holleeder een attentie namens Heineken in ont vangst neemt. Het meest Heineken Hpt mees* tytöP Op de foto links en rechts van het koelmeubel de heer en mevrouw Van der Schoof; verder v.l.n.r. de heren J. van de Broek, verkoopadviseur van Mol-Pauwels N.V., Den Bosch, H. van Houweninge en A. Bosch, een van onze vertegenwoordigers. Het is bijzonder verheugend dat de bierconsumptie van jaar tot jaar toeneemt. Ook u, lezer van dit blad zal het daarbij echter wel niet ontgaan zijn, dat er een verschuiving in de biersoorten heeft plaats gevonden. De voorkeur van de bierdrinkende consument gaat in overwegende mate uit naar het pilsenertype. Van oudsher brachten wij nog drie typen donker gekleurd bier in de handel, te weten Oud-Bruin, Münchener en Donker Lager. De bierkenner bij uit stek zal zeggen: ,,En stout dan?" Maar daarover straks meer. Dat Oud-Bruin, DE biersoort is, die door liefheb bers van een donker gekleurd bier het meest wordt geprefereerd, wijzen de verkoopcijfers eigenlijk al uit, terwijl een onlangs gehouden consumententest dit feit nog eens overduidelijk bevestigde. Het ligt voor de hand dat we dan alle aandacht gaan schen ken aan dit biertype. Hieruit is dan tevens het be sluit voortgevloeid met de produktie van Münchener en Donker-Lager te stoppen. (Voor deze biersoorten werden in de wandeling veelal de benamingen ,,Munsen ,,Dola" gebezigd Oud-Bruin leveren wij in 30 cl en 45 cl flessen. Oud-Bruin is een zoetig, maar door de speciale samenstelling toch fris biertype, dat zijn plaats ook in uw assortiment, gezien de jaarlijks verkochte hoe veelheid, zeker waard is. O, ja, en Stout, ons Extra Stout, het bier met een geheel eigen karakter, blijven wij zoals tot nu toe in 20 cl flessen verkopen. 'C UI

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het meest getapt | 1968 | | pagina 2